Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Med nattpatrullverksamhet avses vård nattetid hemma hos personer som inte annars skulle klara sig hemma om nätterna. Tack vare nattpatrullverksamhet är det möjligt att bli utskriven tidigare från avdelning eller från intervallvård, och man kan minska känslan av otrygghet nattetid. Nattpatrullverksamheten ger också vid behov stöd vid vård i livets slutskede hemma. Nattpatrullverksamheten inleds först i Lestijokidalen och utvidgas senare till Perho ådal.

“Det har varit en lång process att planera och etablera nattpatrullverksamheten i älvdalarna, och verksamheten inleds äntligen i början av september. Det har varit fråga om en gemensam kraftansträngning för vård- och omsorgsenheterna i älvdalarna, och det krävs fortfarande nära samarbete för att verksamheten ska komma i gång och fungera väl”, summerar projektarbetare Heidi Rosbäck. Rosbäck har varit med i planeringen och utvecklingen av nattpatrullverksamheten i älvdalarna ända från början.

Från och med början av året har nattpatrullverksamheten fått två närvårdarvakanser som placerades först till Lestijokidalen för att trygga nattvård varje natt. På det här sättet kan man garantera kontinuiteten i vården och få reda på hur stort det faktiska behovet av nattvård är inom hemvården.

Inledningen av nattpatrullverksamheten i älvdalarna är en del av Kotiin-projektet som pågår i Soite och som finansieras av Social- och hälsovårdsministeriet. I och med projektet förbättras den äldre befolkningens likvärdiga service, och nattvård kan erbjudas hemmaboende personer i hela Soite-området. När projektet avslutas är det meningen att service kan erbjudas också i randområdena i Karleby dit nattpatrullverksamheten i Karleby ännu inte når.

Ta en titt också på dessa