Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kahden vuoden välein toteutettavassa EuroHIS-8-tutkimuksessa elämänlaatua selvitetään kahdeksan kysymyksen pohjalta. Kysymykset mittaavat elämänlaatua psyykkisellä, fyysisellä, sosiaalisella ja ympäristöulottuvuudella. Elämänlaadussa on kyse yksilön arviosta elämästään siinä kulttuuri- ja arvoympäristössä, jossa hän elää, ja suhteessa hänen omiin päämääriinsä, odotuksiinsa, arvoihinsa ja muihin hänelle merkityksellisiin asioihin. Tässä tutkimuksessa keskipohjalaiset 20-64-vuotiaat saivat Suomen korkeimman tuloksen 61, jättäen Helsingin kakkossijalle.

Keski-Pohjanmaata vaivaa työvoimapula. Rekrytointi on erittäin haasteellista sote-alalla, jossa etenkin hoitajista on kova vaje. Me Soiten viestinnän ja markkinoinnin yksikössä pohdimme kuumeisesti, miten voimme tukea yksiköitämme rekrytoinnissa. Alueen ulkopuolelle suuntautuvaa markkinointiviestintää suunnitellessamme ja tulevan hyvinvointialueen markkinointia miettiessämme etsimme indikaattoreita, joissa Keski-Pohjanmaa on Suomen paras. Tavoitteenamme oli löytää sitä kautta potkua markkinointiviestinnän sanoituksiin ja siten houkutella uusia osaajia Keski-Pohjanmaalle. EuroHIS-8-tutkimustulosta kannattaisi ilman muuta hyödyntää alueen rekrytointimarkkinoinnissa, sillä se antaa uskottavan pohjan markkinointiviestinnän sanoituksille ja perustuu nimenomaan työikäisten kokemaan elämänlaatuun.

Keskipohjalaisesta elämänlaadusta voisi kehitellä monenlaisia nostoja ulkopaikkakuntalaisten houkuttelemiseksi seudulle. Suomen parasta elämänlaatua Keski-Pohjanmaalla! Tai keskipohjalaisittain ”vaatimattomasti paras”. Huumoriakaan ei sovi unohtaa markkinointia suunniteltaessa. Uusiin, alueen ulkopuolelle suunnattuihin työpaikkailmoituksiin maininta Suomen parhaasta elämänlaadusta jo lisättiin, mutta ideointi jatkuu…

Paljon puhutaan alueen veto- ja pitovoimasta, mutta entä jos meillä keskipohjalaisilla onkin olovoimaa?

Suvi Melender-Lågland
Soiten viestintäpäällikkö / viestinnän ja markkinoinnin vastuualuejohtaja

Lähteet:

EuroHIS-8-tutkimuksen tietolähteenä on ollut THL:n kansallisen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote, jonka avulla seurataan väestön hyvinvoinnissa ja terveydessä tapahtuneita muutoksia eri väestöryhmissä ja alueittain.

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/metadata/indicators/4270#dataSource

https://sotkanet.fi/sotkanet/fi/taulukko?indicator=szY08rY21jOMNzK01jWKN0awAQ==&region=s07xss7RMwQA&year=sy5zsjbS0zUEAA==&gender=t

Katso myös nämä