Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

EuroHIS-8-undersökningen genomförs vartannat år, och i den utreds livskvaliteten utifrån åtta olika frågor. Frågorna mäter livskvalitet enligt den psykiska, fysiska, sociala och miljömässiga dimensionen. I livskvaliteten är det fråga om individens bedömning av sitt liv i den kultur- och värdemiljö där hen lever och i förhållande till sina egna målsättningar, förväntningar, värden och andra frågor som är betydande för hen. I den här undersökningen fick 20-64-åringarna i Mellersta Österbotten det högsta resultatet i Finland, 61, och Helsingfors blev därmed på andra plats.

Mellersta Österbotten lider av brist på arbetskraft. Rekrytering är en mycket stor utmaning inom social- och hälsovårdsbranschen inom vilken det råder stor brist särskilt på vårdare. Vi inom Soites kommunikation och marknadsföring funderar febrilt över hur vi kan stödja våra enheter vid rekrytering. När vi planerar marknadskommunikation som riktas utanför området, och när vi funderar över marknadsföringen av det kommande välfärdsområdet letar vi efter indikatorer där Mellersta Österbotten är bäst i Finland. Vårt mål är att på det sättet få mer styrka bakom formuleringarna i marknadskommunikationen och därigenom locka nya kunniga personer till Mellersta Österbotten. Det skulle absolut löna sig att utnyttja resultatet från EuroHIS-8-undersökningen i rekryteringsmarknadsföringen i området, för det ger en trovärdig grund för marknadskommunikationens formuleringar och baserar sig uttryckligen på den livskvalitet personer i arbetsför ålder upplever.

Det kunde utvecklas många slags reklamfraser gällande livskvaliteten i Mellersta Österbotten för att locka icke-ortsbor till området. I Mellersta Österbotten har man den bästa livskvaliteten i Finland! Eller på ett mellersta österbottniskt sätt: ”anspråkslöst bäst”. Humor bör inte heller glömmas när marknadsföring planeras. Vi lade redan till informationen om Finlands bästa livskvalitet i nya platsannonser som riktas utanför området, men vi fortsätter med att utveckla idéer…

Det talas mycket om områdets dragnings- och hållkraft, men tänk om vi i Mellersta Österbotten har trivselkraft?

Suvi Melender-Lågland
Soites kommunikationschef/ansvarsområdeschef för kommunikation och marknadsföring

Källor:

Som informationskälla har EuroHIS-8-undersökningen använt Institutet för hälsa och välfärd THL:s nationella undersökning FinSote om hälsa, välfärd och social- och hälsovården. Med hjälp av FinSote följer man med förändringar som skett i fråga om välfärd och hälsa i olika befolkningsgrupper och i olika områden.

https://sotkanet.fi/sotkanet/sv/metadata/indicators/4270

https://sotkanet.fi/sotkanet/sv/taulukko?indicator=szY08rY21jOMNzK01jWKN0awAQ==&region=s07xss7RMwQA&year=sy5zsjbS0zUEAA==&gender=t

Ta en titt också på dessa