Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueiden aluehallitukset, aluevaltuustojen puheenjohtajistot ja johtavat viranhaltijat kokoontuivat Kemissä 6.-7.10.2022. Pohjois-Suomen yhteistyöalueen seminaarissa kuultiin sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro hyvinvointialueuudistuksen valtakunnallisesta tilanteesta, neljän hyvinvointialueen tilannekatsaukset ja arvioita hyvinvointialueiden talouden näkymistä, perehdyttiin pohjoisten sairaanhoitopiirien vakiintuneeseen erityisvastuualueyhteistyöhön sekä keskusteltiin hyvinvointialueiden yhteistyöstä ja yhteistyösopimuksesta. Pohjoisella alueella on tehty yhteistyötä mm. laboratoriotoiminnassa (Nordlab), verkkokoulutuksissa (Medieco) sekä henkilöstön saatavuudessa (Tervia). Tulevana yhteistyönä suunnitellaan mm. yhteistä matkakeskusta. Keskustelua käytiin myös synnytysten ja päivystysten poikkeuslupahakemuksista ja niiden koordinoinnista sekä hyvinvointialueiden varautumisesta ja valmiudesta.

Pohjois-Suomen yhteistyöalueen poliittiset päättäjät olivat koolla jo toista kertaa. Keväällä kokoontuivat aluehallitusten ja –valtuustojen puheenjohtajistot sekä viranhaltijajohto. Tiettävästi muilla yhteistyöalueella tällaista työskentelyä ei ole vielä käynnistetty.

Sosiaali- ja terveydenhuollon alueellista yhteensovittamista, kehittämistä ja yhteistyötä varten on muodostettu viisi yhteistyöaluetta. Jokainen hyvinvointialue kuuluu asetuksella määriteltyyn yhteistyöalueeseen. Jokaisella yhteistyöalueella on yksi yliopistollista sairaalaa ylläpitävä hyvinvointialue (poikkeuksena Helsingin kaupunki ja Uudenmaan hyvinvointialueet).

Pohjois-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvat Kainuun hyvinvointialue, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue, Lapin hyvinvointialue ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue (yliopistollinen sairaala).

Yhteistyöalue ei ole oikeushenkilö eikä sillä ole palvelujen rahoitus- ja/tai järjestämisvastuuta, vaan hyvinvointialueet vastaavat yhteistyön sisällöstä sekä tarvittavista hallinnollisista päätöksistä, joita yhteistyön toteuttaminen ja rahoittaminen edellyttävät.

Samaan yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden tulee laatia keskinäinen yhteistyösopimus valtuustokausittain. Hyvinvointialueiden yhteistyösopimus on hyväksyttävä ensimmäisen kerran viimeistään vuoden 2025 loppuun mennessä.

Katso myös nämä