Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelserna i Kajanalands, Mellersta Österbottens, Lapplands och Norra Österbottens välfärdsområden, ordförandena för välfärdsområdesfullmäktigena och ledande tjänstemän träffades i Kemi 6-7.10.2022. Vid seminariet för Norra Finlands samarbetsområden talade man under social- och hälsovårdsministeriets anförande om den nationella situationen för välfärdsområdesreformen, lägesöversikterna för de fyra välfärdsområdena och bedömningar av välfärdsområdenas ekonomiska utsikter. Man behandlade även det etablerade specialansvarsområdessamarbetet för sjukvårdsdistrikten i norr, välfärdsområdenas samarbete och samarbetsavtalet. I områdena i norr har man bedrivit samarbete bl.a. inom laboratorieverksamhet (Nordlab), onlineutbildning (Medieco) och tillgången på personal (Tervia). Som framtida samarbete planerar man bl.a. en gemensam resecentral. Man diskuterade också ansökningar om undantagslov för förlossningar och jourmottagningar och samordningen av dessa samt välfärdsområdenas förberedelser och beredskap.

Detta var redan andra gången som de politiska beslutsfattarna i Norra Finlands samarbetsområde träffades. Under våren träffades ordförandena för välfärdsområdenas styrelser och fullmäktige samt tjänsteinnehavareledningen. Enligt vår vetskap har ett sådant arbete inte ännu inletts inom andra samarbetsområden.

Fem samarbetsområden har bildats för social- och hälsovårdens regionala samordning, utveckling och samarbete. Varje välfärdsområde tillhör det samarbetsområde som fastställts i en förordning. I varje samarbetsområde finns ett välfärdsområde som upprätthåller ett universitetssjukhus (med undantag för Helsingfors stad och Nylands välfärdsområden).

Norra Finland samarbetsområde omfattar Kajanalands välfärdsområde, Mellersta Österbottens välfärdsområde, Lapplands välfärdsområde och Norra Österbottens välfärdsområde (universitetssjukhuset).

Samarbetsområdet är inte en juridisk person och har inte ansvar för finansiering och/eller organisering av tjänsterna, utan välfärdsområdena ansvarar för innehållet i samarbetet och nödvändiga administrativa beslut som genomförandet och finansieringen av samarbetet kräver.

Välfärdsområden som hör till samma samarbetsområde ska varje fullmäktigeperiod upprätta ett inbördes samarbetsavtal. Välfärdsområdenas samarbetsavtal ska godkännas för första gången senast i slutet av år 2025.

Ta en titt också på dessa