Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soitessa kehitetty monipalveluprosessi siirtyy pilottiin lokakuun lopussa. Uusi kehitetty Soiten sisäinen toimintamalli on tarkoitettu monipalveluasiakkaille, joilla tarkoitetaan henkilöä tai perhettä, jotka tarvitsevat ja käyttävät useita erilaisia palveluita sosiaali- ja terveyspalveluissa samanaikaisesti. Toimintamallin tavoitteena on saumaton kokonaisuus ja palveluiden välinen integrointi.

Monipalveluprosessin hankekoordinaattori Merja Kangasharjun mukaan ammattilaisille tarkoitettu toimintamalli helpottaa niiden ammattilaisten työtä, jotka työssään kohtaavat paljon palveluita ja tukea tarvitsevia asiakkaita. Soitessa kehitetty prosessi kokoaa laajasti eri sote-ammattilaiset kartoittamaan yhdessä asiakkaan tilanteen ja palveluiden tarpeen. Asiakkaille tämä näyttäytyy paremmin koordinoituina palveluina. Keskiössä olevaa asiakasta kuunnellaan aidosti ja hän on mukana vaikuttamassa omaan asiakassuunnitelmaansa. Tuen asiakas saa omasta vastuutyöntekijästä.

– Hyvin tyypillistä asiakkaalle on, ettei yksi lääkäri ja hoitaja pysty asiakasta yksin auttamaan hänen kokonaistilanteen ratkaisemiseksi tai hänen ongelman ydintä ei ole tunnistettu. Asiakkaalle on kenties kertynyt vuoden aikana lukuisia kontakteja eri sosiaalihuollon palveluihin, puheluja perusterveydenhuollon vastaanotolle sekä päivystyskäyntejä ja ensihoito vierailee usein hänen luonaan, täsmentää Kangasharju.

Monipalveluprosessia pilotoidaan viikosta 43 lähtien. Mukana pilottia ovat aloittamassa Soiten perusterveydenhuollon vastaanotot, aikuisten sosiaalipalvelut, ikääntyneiden avopalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut, perhekeskuspalvelut, kuntoutuspalvelut, vammaispalvelut ja työllisyyden tuen palvelut. Myöhemmin on tarkoitus ottaa mukaan myös Soiten ulkopuoliset toimijat ja kolmas sektori.

Katso myös nämä