Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Ett pilotprojekt inleds i slutet av oktober om en mångserviceprocess som utvecklats i Soite. Den nya interna verksamhetsmodellen i Soite är avsedd för mångserviceklienter, dvs. personer och familjer som behöver och använder samtidigt många olika slags tjänster inom social- och hälsovården. Målet med verksamhetsmodellen är en friktionsfri helhet och integrering mellan tjänster.

Enligt Merja Kangasharju, projektkoordinator för mångserviceprocessen, gör verksamhetsmodellen som är avsedd för yrkesutbildade personer arbetet lättare för dem som i sitt arbete möter klienter som behöver mycket tjänster och stöd. Processen som utvecklats i Soite samlar ihop många olika yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården för att tillsammans kartlägga klientens situation och servicebehov. Ur klienternas synvinkel syns detta som tjänster som koordinerats bättre än tidigare. Klienten är i centrum och man lyssnar genuint på hen, och hen är med och påverkar sin egen klientplan. Klienten får stöd av sin egen ansvariga arbetstagare.

– Det är mycket typiskt för klienter att en läkare eller vårdare inte ensam kan hjälpa hen att lösa situationen i sin helhet eller att kärnan i klientens problem inte har identifierats. En klient kan ha haft skäl för flera kontakter till olika tjänster inom socialvården under ett år, för telefonsamtal till primärvårdsmottagningen samt för jourbesök, och förstavården besöker hen ofta, preciserar Kangasharju.

Pilotprojektet om mångserviceprocessen inleds vecka 43. Pilotprojektet inleds av Soites primärvårdsmottagningar, socialservice för vuxna, öppenvårdstjänster för seniorer, service vid missbruk och mentalvårdstjänster, familjecentertjänster, rehabiliteringstjänster, handikapptjänster och servicen för att stödja sysselsättning. Målet är att senare också ta med aktörer från utanför Soite och tredje sektorn.

Ta en titt också på dessa