Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Lasten päivystykseen pääsee ilman lääkärin lähetettä kotikunnasta riippumatta. Kiireellisen hoidon tarve arvioidaan yhteydenoton perusteella tai paikan päällä. Lasten päivystyksen käyntimäärät ovat pysyneet hyvin samansuuntaisina koko toiminnan ajan. Potilaskäyntejä on noin 10 000 – 11 000 vuodessa. Puheluita lasten päivystykseen tulee noin 18 000 vuodessa. Korona-aikana puhelinohjauksen tarve korostui ja esimerkiksi vuonna 2021 lasten päivystykseen tuli noin 27 000 puhelua.

Lasten päivystyksen perustoiminta on pysynyt samana viiden vuoden ajan, mutta toimintaa on myös kehitetty vastaamaan paremmin alueen lapsipotilaiden tarpeita. Yksi esimerkki toiminnan kehittämisestä on päivystävän sairaanhoitajan vastaanotto arkisin. Lähivuosina toiminnan kehittämisen keskiössä on muun muassa päivystyksellisten mielenterveyspotilaiden hoito ja kirurgisten potilaiden hoito.

Lasten päivystys on osa Soiten lastensairaalan toimintaa. Lastensairaala koostuu lasten ja nuorten poliklinikasta, lasten ja nuorten osastosta, lasten kotisairaalasta sekä lasten päivystyksestä. Lastensairaalassa huolehditaan Keski-Pohjanmaan ja lähialueiden vaativasta lasten ja nuorten erikoissairaanhoidosta. Lastensairaalassa hoidetaan lapsia ja nuoria noin 16 vuoden ikään asti ja kroonisten tautien osalta jopa 18 vuoden ikään asti.

Soiten lastensairaalan jaa samalla myös lasten päivystyksen remontti valmistui lokakuussa. Tilat on suunniteltu erityisesti lapsipotilaat ja lapsipotilaiden hoito huomioiden. Lasten sairaalassa työskentelee lasten ja nuorten sosiaalisiin ja terveydellisiin asioihin perehtynyt henkilöstö.

Katso myös nämä