Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Du kan komma till barnakuten utan läkarremiss oavsett hemkommun. Behovet av akut behandling bedöms utifrån när barnakuten kontaktas eller på plats. Antalet besök på barnakuten har väldigt långt legat på samma nivå under hela verksamhetstiden, vilket är cirka 10 000 – 11 000 patientbesök per år. Det kommer cirka 18 000 samtal till barnakuten om året. Under coronatiden underströks betydelsen av telefonhandledning och till exempel 2021 kom det cirka 27 000 samtal till barnakuten.

Grundverksamheten på barnakuten har varit densamma i fem år, men verksamheten har också utvecklats för att bättre möta behoven hos barnpatienter i området. Ett exempel på verksamhetsutveckling är att en jourhavande sjukskötare har mottagning på vardagar. Under de kommande åren kommer fokus för verksamhetsutvecklingen att vara till exempel vård av patienter som behöver akut mentalvård och behandling av kirurgipatienter.

Barnakuten är en del av verksamheten vid Soites barnsjukhus. Barnsjukhuset består av en barn- och ungdomspoliklinik, en barn- och ungdomsavdelning, hemssjukhuset för barn och barnakuten. Barnsjukhuset handhar den krävande specialsjukvården av barn och unga i Mellersta Österbotten med omnejd. Barnsjukhuset behandlar barn och unga upp till 16 år och vid kroniska sjukdomar upp till 18 år.

Renoveringen av Soites barnsjukhus och samtidigt också av barnakuten blev klar i oktober. Lokalerna har designats speciellt med barnpatienter och vård av barnpatienter i åtanke. På barnsjukhuset arbetar personal som är insatt i barns och ungas sociala och hälsorelaterade frågor.

Ta en titt också på dessa