Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Alaikäisen oikeudelle päättää hoidostaan ei ole ikärajaa. Arvio alaikäisen päätöskyvystä tehdään aina suhteessa hänen ikäänsä, kehitystasoonsa ja hoidettavaan asiaansa nähden. Minkä tahansa ikäinen lapsi tai nuori voi sallia tai kieltää potilastietojensa luovuttamisen huoltajille, jos terveydenhuollon ammattihenkilö on arvioinut hänet kykeneväksi hoitamaan omaa asiaansa. Toiminnan periaate on, että kun alaikäinen ei arvion mukaan ole päätöskykyinen, hänen hoitotietonsa luovutetaan huoltajille terveydenhuollossa tai apteekissa, ja ne näytetään myös Omakannassa.

Kun alaikäinen on arvioitu kykeneväksi päättämään hoidostaan, näytetään Omakannassa huoltajille ne tiedot, jotka alaikäinen haluaa olevan omien huoltajiensa nähtävissä. Silloin, kun päätöskykyiseksi arvioitu alaikäinen kieltää tietojen luovutuksen huoltajilleen, ei asian hoitoon liittyviä tietoja voida näyttää Omakannassa tai luovuttaa muulla tavoin alaikäisen huoltajille. Myöskään tiedonsaantioikeutetulle (kuten vanhempi, joka ei ole alaikäisen huoltaja) ei kiellonalaisia tietoja näytetä Omakannassa.

Potilastietojärjestelmään kirjataan tieto alaikäisen päätöskyvystä ja tietojen luovuttamisesta huoltajille. Kirjaus kohdistetaan tiettyyn käyntiin/ hoitojaksoon (palvelutapahtumaan) ja/tai reseptiin/ resepteihin, sillä päätöskykyä arvioidaan aina suhteessa kyseisenä ajankohtana hoidettavaan asiaan.

Uuden toiminnallisuuden myötä, tällä hetkellä Omakannassa käytössä oleva 10 vuoden ikäraja tietojen näyttämisessä huoltajille poistuu käytöstä. Käyttöönoton jälkeen yli 10-vuotiaiden alaikäisten tiedot näkyvät huoltajille Omakannassa niiden käyntien ja reseptien kohdalla, joihin on kirjattu edellä mainittu tieto vaaditulla tavalla.

Siirtymäaikana tulee olemaan tilanteita, joissa yli 10-vuotiaan alaikäisen tietoja ei edelleenkään näy huoltajalle, lailliselle edustajalle tai tiedonsaantioikeutetulle Omakannassa. Terveydenhuollon ammattihenkilö ei voi takautuvasti tehdä kirjauksia alaikäisen päätöskyvystä ja tietojen luovuttamisesta huoltajille niihin potilasasiakirjoihin tai resepteihin, jotka on tehty ennen toiminnallisuuden käyttöönottoa.

Jos alaikäinen on asioinut terveydenhuollossa 13.11.2022 jälkeen ja tiedot eivät näy Omakannassa, niin huoltaja voi olla yhteydessä siihen yksikköön, jossa alaikäinen on asioinut. Ennen yhteydenottoa on hyvä keskustella alaikäisen kanssa siitä, että keskusteltiinko terveydenhuollossa tietojen näkymisestä vanhemmille.

Lisätietoa Kelan ja THL:n verkkosivuilta:

Katso myös nämä