Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Det finns ingen åldersgräns för hur gammal en minderårig ska vara för att kunna fatta beslut om sin vård. Bedömningen av en minderårigs beslutsförmåga görs alltid i relation till hens ålder, utvecklingsnivå och det ärende som hen sköter. Ett barn eller en ung person kan i vilken ålder som helst tillåta eller förbjuda att uppgifter lämnas till vårdnadshavarna, om en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården har bedömt att hen har förmåga att sköta sitt eget ärende. Principen är att om en minderårig inte har beslutsförmåga enligt bedömningen, lämnas hens vårduppgifter till vårdnadshavarna inom hälso- och sjukvården eller på ett apotek, och de kan ses också på Mina Kanta-sidorna.

Om det har bedömts att en minderårig har förmåga att fatta beslut om sin vård, visar man vårdnadshavarna de uppgifter på Mina Kanta-sidorna som den minderåriga vill att hens vårdnadshavare ser. Om en minderårig som bedömts ha beslutsförmåga förbjuder att uppgifter lämnas till vårdnadshavarna, kan uppgifter som är förknippade med ärendet inte visas på Mina Kanta-sidorna eller på annat sätt lämnas till den minderårigas vårdnadshavare. Inte heller en person som har rätt till uppgifter (t.ex. en förälder som inte är den minderårigas vårdnadshavare) kan se de uppgifter som förbudet gäller på Mina Kanta-sidorna.

I patientdatasystemet antecknas uppgiften om den minderårigas beslutsförmåga och om utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare. Anteckningen gäller ett visst besök/en viss vårdperiod (servicehändelse) och/eller ett recept/flera recept, för beslutsförmågan bedöms alltid i relation till det ärende som sköts vid tidpunkten i fråga.

I och med denna nya funktion upphävs den åldersgräns på tio år som gällt på Mina Kanta-sidorna när det gäller hur gammalt ett barn ska vara för att vårdnadshavarna ska se barnets uppgifter. Efter ibruktagandet kan vårdnadshavare se sina över tio år gamla minderåriga barns uppgifter på Mina Kanta-sidorna när det gäller de besök och recept i fråga om vilka den ovannämnda uppgiften har antecknats på det sätt som krävs.

Under övergångsperioden kan det förekomma situationer vid vilka en vårdnadshavare, en laglig företrädare eller person med rätt till uppgifter fortfarande inte kan se ett över tio år gammalt minderårigt barns uppgifter på Mina Kanta-sidorna. En yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården kan inte göra anteckningar i efterhand om en minderårigs beslutsförmåga och om utlämnande av uppgifter till vårdnadshavare i sådana journalhandlingar eller recept som gjorts innan funktionen tagits i bruk.

Om en minderårig har uträttat ärenden inom hälso- och sjukvården efter 13.11.2022 och uppgifterna inte syns på Mina Kanta-sidorna, kan vårdnadshavaren kontakta den enhet vid vilken den minderåriga uträttat ärenden. Innan enheten kontaktas är det bra att fråga den minderåriga om det hade diskuterats om ifall föräldrarna får se hälso- och sjukvårdens uppgifter.

Mer information på FPA:s och Institutet för hälsa och välfärd THL:s webbplatser:

Ta en titt också på dessa