Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus hyväksyi Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan hyvinvointialueiden sopimusluonnoksen sote-palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta hyvinvointialueiden kesken. Sopimus tuodaan hyväksyttäväksi aluevaltuustolle 12.12.2022 kokoukseen.

Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi hyvinvointialueet ovat luonnostelleet sopimusta, jossa sovitaan tiettyjen palveluiden järjestämisestä yhteistyössä alueiden kesken ja mahdollistetaan palveluiden rajattu käyttö ylitse hyvinvointialuerajan.

Pohjanmaan asukkailla olisi oikeus muun muassa käyttää Keski-Pohjanmaan yhteispäivystystä sekä lasten päivystystä ja hammaspäivystystä. Lisäksi luonnostellun sopimuksen mukaan pohjanmaalaisia potilaita voitaisiin hoitaa Kokkolan vuodeosastoilla kahden viikon ajan. Tämän jälkeen hyvinvointialueilta edellytettäisiin maksusitoumusmenettelyä.

Kruunupyyn ensihoitopalvelut tuottaisi jatkossakin Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue. Erikoissairaanhoidossa pohjanmaalaiset potilaat ohjattaisiin hoidon tarpeen mukaan jatkohoitoon Oulun yliopistolliseen sairaalaan. Mikäli potilaan hoito ei edellytä hoitoa yliopistosairaalassa tai sitä ei ole tarkoituksenmukaista toteuttaa Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa, selvitetään mahdollisuutta hoitaa potilas Vaasan keskussairaalassa.

Jatkossa molempien hyvinvointialueiden asukkaat voisivat käyttää mm. molempien alueiden kehityspoliklinikkapalveluja. Kielellisten oikeuksien turvaamiseksi tai muiden erityissyiden vuoksi määriteltyjä sosiaalihuollon palveluja, kuten perheneuvola tai erilaiset asumispalvelut, voidaan saada toiselta hyvinvointialueelta. Muiden kuin sopimuksessa mainittujen palveluiden järjestäminen toisella hyvinvointialueella onnistuisi jatkossa yksilökohtaisilla maksusitoumuksilla.

Jatkuvien yhteisten palveluiden lisäksi on sovittu siirtymäkauden toiminnasta. Sopimuksessa on kiinnitetty erityishuomiota nykyisten asiakas- ja hoitosuhteiden jatkuvuuden, tietosuojan sekä asiakas- ja potilasturvallisuuden turvaamiseen siirtymävaiheessa 1.1.2023-31.12.2023. Siirtymäkauden aikana Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue tukee Pohjanmaan hyvinvointialuetta Kruunupyyn väestön hoidon turvaamisessa varmistaen sitä olemassa olevilla järjestelmillä. Myös olemassa olevien hoitosuhteiden jatkuvuus turvataan.

Keski-Pohjanmaan pelastusjohtajan hakuaikaa jatkettiin

Aluehallitus päätti jatkaa avoinna olleen Keski-Pohjanmaan pelastusjohtajan viran hakuaikaa. Aiemmin pelastusjohtajan virkaa hakeneiden hakemukset huomioidaan jatkohaussa.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen pelastusjohtajan virka oli haettavana 7.9.-3.10.2022. Virkaa haki määräaikaan mennessä yhdeksän hakijaa.

Hyvinvointialueen brändityö aloitettu

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen brändiuudistuksen valmistelutyö on aloitettu. Brändiuudistuksen tavoitteena on vahvistaa Soiten erottautumista ja tunnettuutta, tukea alueen vetovoimaa ja rekrytointia sekä luoda pohja jatkuvalle markkinoinnin strategiselle ja tavoitteelliselle tekemiselle.

Brändiuudistus tarkoittaa sitä, että Soiten visuaalinen ilme ja värimaailma uudistuvat. Aiemman aluehallituksen päätöksen mukaisesti Soite säilyy Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen brändinimenä.  Ajatuksena on kuitenkin säilyttää tunnistettavuus vanhaan, mikä viestii alueen väestölle siitä, että Soiten palvelut jatkuvat ja laajenevat pelastustoimeen; esimerkiksi uutta ja vanhaa logoa voidaan käyttää rinnakkain tarvittaessa.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen brändiuudistuskumppaniksi valikoitui kaksivaiheisessa tarjousprosessissa mainos- ja designtoimisto 358. Uudistustyö on vasta alkamassa ja lopullinen versio hioutuu yhteistyössä poliittisen johdon, Soiten viranhaltijoiden sekä 358-toimiston kanssa.

Katso myös nämä