Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Tulevan Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen alueella parhaimmat arviot sai Kokkolan Eteläinen kotihoito, Lestijokilaakson kotihoito ja Kuusikumpu. Ympärivuorokautisessa palveluasumisessa parhaimmat arviot Keski-Pohjanmaan alueella saivat Soiten Männistön, Harjukodin ja Hopijakummun palvelukeskukset.

Kansallinen asiakastyytyväisyyden seuranta sisältyy vanhuspalvelulain uudistukseen. THL toteutti ensimmäisen kansallisen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyskyselyn keväällä 2022. Kyselyn saivat vastattavakseen säännöllisen kotihoidon ja pitkäaikaisen ympärivuorokautisen palveluasumisen asiakkaat Manner-Suomessa. Yhteensä lähes 42 000 asiakasta vastasi kyselyyn.

THL toimitti tiedonkeruuohjeet ja -materiaalit kotihoidon ja ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköihin.  Asiakkaat saivat kyselyt omasta yksiköstään. Tiedonkeruussa käytettiin rinnakkain sähköisiä ja paperisia kyselyjä.  Asiakas sai vastata kyselyyn yksin tai yhdessä läheisen, hoitajan tai muun avustajan kanssa. Läheinen pystyi myös vastaamaan kyselyyn asiakkaan puolesta tämän luvalla. Kyselyyn osallistuminen oli asiakkaille vapaaehtoista.

Lisätietoa toteutetusta asiakastyytyväisyyskyselystä THL:n sivuilla.

Katso myös nämä