Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Inom det framtida välfärdsområdet Mellersta Österbotten fick Karlebys Södra hemvård, Hemvården i Lestijokidalen och Kuusikumpu de bästa betygen. Inom serviceboende med heldygnsomsorg fick Soites servicecenter Männistö, Furuåsen och Hopijakumpu de bästa betygen i området Mellersta Österbotten.

Nationell uppföljning av klienttillfredställelse ingår i reformen av äldreservicelagen. Institutet genomförde den första nationella klienttillfredsställelseenkäten inom äldreservicen våren 2022. Enkäten besvarades av klienter inom vanlig hemvård och långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg dygnet runt i Fastlandsfinland. Totalt har nästan 42 000 klienter besvarat enkäten..

Institutet förmedlade instruktioner för insamling av information och material till enheterna inom hemvården och serviceboende med hemdygnsomsorg. Klienterna fick enkäterna från den egna enheten. Vid informationsinsamlingen användes elektroniska och pappersenkäter parallellt. Klienter kunde svara på enkäten ensamma eller tillsammans med en anhörig, vårdare eller annan assistent. Den anhöriga kunde även besvara enkäten för klientens räkning med dennas tillstånd. Deltagandet i undersökningen var frivilligt för klienterna.

Ytterligare information om klienttillfredsställelseenkäten finns på Institutets sidor.

Ta en titt också på dessa