Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Päivystyspisteiden ja potilaspaikkojen vähenemisen sekä päivystyksen ruuhkautumisen vuoksi avohoitoisuuden ja kotona asumisen ja elämisen tukemiseen tarvitaan innovatiivisia ratkaisuja. Olennaista on löytää ne potilaat, joiden varhaisella hoidon aloittamisella voidaan edistää sujuvan hoitoketjun toteutumista. Päivystävän sairaanhoitajan toimintamallista on saatu hyviä kokemuksia Soiten kiirevastaanotoilla ja yhteispäivystyksissä; tästä innostuneena päivystävän sairaanhoitajan osaamista haluttiin laajentaa myös vastaanottojen ja keskussairaalan ulkopuolelle ensihoidon toimintaympäristöön.

Soite ensihoitokeskuksessa suoritettiin vuonna 2017 sisäinen haku päivystävän sairaanhoitajan koulutukseen ja koulutus toteutettiin vuosina 2018-2019. Koulutuksen myötä Soitessa käynnistyi kesäkuussa 2019 päivystävä sairaanhoitaja -pilotti Lestijokilaakson alueella, Kannuksen asemapaikalla sijaitsevassa ensihoitoyksikössä. Vuonna 2021 pilottia laajennettiin Perhonjokilaaksoon Vetelin asemapaikan yksikköön. Ensihoidon päivystävien sairaanhoitajien kohtaamat asiakkaat ovat antaneet pilotista erittäin hyvää palautetta.

”Tutkimuksesta saadun palautteen perusteella asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä kotona toteutettuun hoitoon. He arvostivat toiminnassa sitä, että hoito suoritettiin loppuun saakka esimerkiksi varaamalla aika jatkohoitoon terveyskeskukseen asiantuntijahoitajalle tai vaikkapa ompelemalla haava kotona. Näin asiakkaat välttyivät mahdollisesti pitkältä matkalta päivystykseen sekä odottamiselta päivystyksessä. Myöskään mahdollinen jatkohoidon varaaminen ei jäänyt asiakkaan tehtäväksi. Asiakkaat arvostivat toiminnassa hoidon yksilöllisyyttä, kokonaisvaltaisuutta, ammattitaitoa, turvallisuuden tunnetta, hoidon jatkuvuutta sekä palvelun helppoa saatavuutta” kertoo Soiten ensihoitopäällikkö Jukka Palokangas.

Ensihoitokeskuksen päivystävien sairaanhoitajien työn sisältö koostuu hoidon tarpeen arviosta, potilasohjauksesta, hoitoonohjauksesta, toimenpiteistä, lääkehoidon toteuttamisesta ja yhteistyöstä eri asiantuntijoiden kanssa. Päivystävä sairaanhoitaja tekee myös tiivistä yhteistyötä kotihoidon kanssa. Yhdessä kotihoidon palveluohjaajan kanssa voidaan kartoittaa asiakkaan palveluntarpeita.

Toiminnan päätavoitteena on:

  • Keventää tehtävänsiirtojen myötä lääkärien työkuormaa kouluttamalla kokeneita sairaanhoitajia edellä mainittuihin tehtäviin.
  • Suorittaa laajempaa hoidon tarpeen arviota sairaalan ulkopuolisessa ensihoidossa
  • Tuottaa nopeita ja kustannustehokkaita terveyspalveluiden hoitoketjuja

Päivystävä sairaanhoitaja ensihoidossa -pilotti päättyy vuoden 2022 lopussa. Vuoden 2023 alusta lähtien päivystävän sairaanhoitajan toimintamalli vakiintuu Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueelle, jolloin Soiten ensihoidon päivystävä sairaanhoitaja tarjoaa avohoitoa tukevia, kotiin vietäviä palveluita Lestijokilaakson ja Perhonjokilaakson alueelle ympärivuorokautisesti.  

Katso myös nämä