Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Hyvinvointialueiden yhteisen valmistelutyön pohjalta esitetään ratkaisua, jossa Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta Tervian alaisuuteen perustettaisiin yhteinen yhtiö vastaamaan kuljetuspalveluista. Pohjoisen hyvinvointialueiden aluehallitukset käsittelevät yhteisen matkapalvelukeskuksen perustamista vuoden 2023 tammi-helmikuussa. Tämän jälkeen asia menee tarvittaessa vielä aluevaltuustojen päätettäväksi.

Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunnan perustajajäseniä ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Lapin sairaanhoitopiiri, Soite ja Kainuun sote. Osuuskunnan jäsenyydet siirtyvät hyvinvointialueille, jolloin vuoden 2023 alusta alkaen omistajina ovat Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde, Lapin hyvinvointialue, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite ja Kainuun hyvinvointialue. Osuuskunta toimii in-house asemassa ja tuottaa tarvittavia palveluita omistajilleen.

Neljällä hyvinvointialueella kuljetuspalveluja tarvitsee yhteensä noin 15000 asiakasta. Kuukaudessa tehdään noin 37000 kuljetusmatkaa (pandemia-ajan). Tällä hetkellä kuljetuksia järjestävät matkapalvelukeskukset toimivat alueilla eri tavoin. Kuljetuksia on järjestetty osittain yhteistyössä kuntien kanssa.

Uudistuksen tavoitteena on turvata asiakkaille lakisääteiset liikkumispalvelut ja hallita hyvinvointialueiden kustannuskehitystä. Tarkoitus on laatia koko alueelle yhdenmukaiset kuljetuspalvelujen myöntämisperusteet ja soveltamisohjeet. Se varmistaa, että kuljetuspalvelujen asiakkaat saavat yhdenvertaista palvelua.

Yhteinen keskus palvelisi pohjoista Suomea

Yhteisen matkapalvelukeskuksen etuna olisi päällekkäisen toiminnan väheneminen ja mahdollisuus lisätä välitystoiminnan tehokkuutta. Keskeinen tavoite on yhdistää samansuuntaisia yksittäisiä asiakaskuljetuksia kuljettavaksi yhdellä ajoneuvolla.

Yhteinen matkapalvelukeskus tulisi toimimaan läheisessä yhteistyössä alueella toimivien kuljetusyrittäjien kanssa.

Ensimmäisessä vaiheessa uudistus koskisi sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulakien perusteella järjestettäviä kuljetuspalveluita. Asiakkaat voivat käyttää kuljetuspalvelua esimerkiksi asioimiseen tai matkoihin työ- tai opiskelupaikalle.

Matkapalvelukeskuksen hyöty korostuu, jos myös kelakorvattavien matkojen järjestämisvastuu siirretään hyvinvointialueille. Tämä voi mahdollisesti toteutua vuosien 2025–2027 aikana.

Kuljetustyypit

Henkilökuljetukset: Asiakkaalla on viranhaltijan tekemä päätös oikeudesta kuljetuspalveluun. Tällä hetkellä suurimman ryhmän kuljetuspalvelujen asiakkaista muodostavat vammaispalvelulain piirissä olevat asiakkaat.

Kelan korvaamat matkat: Kela maksaa matkakorvausta, kun asiakas matkustaa julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon ja matkan syy on sairaus, raskaus, synnytys, koronarokotuksen saaminen tai kuntoutus ja asiakkaalla on Kelan tai julkisen terveydenhuollon kuntoutuspäätös.

Katso myös nämä