Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuusto hyväksyi 19.12.2022 omalta osaltaan Pohjoisen yhteistoiminta-alueen (YTA) yhteistyösopimuksen. Samaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyöalueeseen kuuluvien hyvinvointialueiden on tehtävä yhteistyösopimus valtuustokausittain.

Pohjoisella yhteistyöalueella, johon kuuluvat Kainuun, Keski-Pohjanmaan, Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueet, yhteistyösopimuksen koordinointivastuu on Pohteella. Sopimus vaatii hyväksynnän kaikilla neljällä hyvinvointialueella. Pohteen, Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen Soiten ja Lapin hyvinvointialueen Laphan aluevaltuustot hyväksyivät yhteistyösopimuksen 19.12. Kainuun hyvinvointialue käsittelee sopimusta 20.12.

Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on varmistaa hyvinvointialueiden välinen työnjako, yhteistyö ja yhteensovittaminen. Sopimuksella edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusvaikuttavuutta, tuottavuutta, laatua, asiakas- ja potilasturvallisuutta, tarpeenmukaisuutta, yhdenvertaista saatavuutta, kielellisiä oikeuksia sekä palveluketjujen ja palvelukokonaisuuksien toimivuutta. Sopimus sisältää periaatteet myös erikoissairaanhoidon leikkaustoiminnan työnjaolle. Sopimuksella varmistetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköissä on tehtävän hoitamiseksi riittävät taloudelliset ja henkilöstövoimavarat sekä osaaminen.

Pohjoisella yhteistoiminta-alueella eli entisellä erva-alueella on pitkät perinteet yhteistyössä. Uuden lainsäädännön mukainen yhteistoiminta-sopimus on kuitenkin edeltäjiään laajempi ja huomioi hyvinvointialuetoiminnan laajentuneen toimintakentän. Tässä on tilaa erikoissairaanhoidon lisäksi myös peruspalveluille ja perustoimintaa tukeville tukipalveluille. Tässä vaiheessa sopimus on kuitenkin ensisijassa toteava ja kuvaa pääosin jo nykyisin olemassaolevaa yhteistyökenttää.

Katso myös nämä