Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soiten uusi brändi on rakennettu vahvasti henkilöstölle ja toteutuu henkilöstöstä käsin. Työpajoissa on tullut esiin soitelaisten vahva tekemisen meininki ja ammattitaitoinen asenne, mikä heijastuu bränditarinaan ja -lupaukseen. Brändiuudistustyö on toteutettu yhteistyössä design- ja mainostoimisto 358 kanssa.

Soiten bränditarina

Bränditarina on perusta kaikelle Soiten kommunikaatiolle. Brändin tarina kiteyttää ja kertoo ne asiat ja mielikuvat, joihin Soite-brändi haluaa tulla yhdistetyksi. Soiten bränditarina on sanoitettu seuraavasti:

”Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella jokainen ihminen ja kohtaaminen on arvokas. Tunnemme alueen palvelutarpeet ja erityispiirteet. Meille hyvä elämä ja laadukas arki ovat enemmän kuin tavoitteita. Ne ovat kaiken toiminnan perusta.

Palvelumme syntyvät osaavien ja asialleen omistautuneiden ihmisten yhteistyössä. Kun asiakas kokee itsensä tervetulleeksi ja olonsa turvalliseksi syntyy ihmisen näköinen ja kokoinen kohtaaminen.

Olemme kehittäneet aluettamme ennakkoluulottomasti ja toimineet monessa asiassa pioneerina. Olemme saavutetuista tuloksista ylpeitä. Tällä ketterän kokeilukulttuurin tiellä haluamme jatkaa.

Hyvinvointi, hyvä arki ja elämänlaatu ovat asioita, joista Keski-Pohjanmaa tunnistetaan – myös huomenna.”

Soiten brändilupaus

Brändin lupaus on Soiten lupaus siitä arvosta, jonka se haluaa välittää työntekijöilleen, asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen. Hyvä brändilupaus on tavoitteellinen ja innostava, jolloin se toimii johtotähtenä asiakas- ja brändikokemuksen kehittämisessä.

Soiten brändilupaus tiivistyy sanoitukseen ”Hyvin voimme”. Hyvin voimme on lupauksemme sinulle, minulle ja meille.

Brändilupauksen keskeinen tavoite on olla merkityksellinen ja innostava työntekijöiden näkökulmasta. Työntekijät ovat avainasemassa hyvän asiakaskokemuksen toteutumiseksi. Asiakaskokemus määrittää pitkälle sitä, minkälaiseksi Soiten brändi koetaan. Brändilupauksessa on haettu aitoa merkityksellisyyttä, tavoitteellisuutta sekä positiivista asennetta pelkän sanoilla leikittelyn sijaan.

Asiakkaan ja alueen asukkaan näkökulmasta brändilupaus tarkoittaa hyvinvointia, hyvää ja onnellista arkea sekä asukkaan omaa toimeliaisuutta ja aktiivisuutta. Koko maakunnan näkökulmasta arvolupaus heijastuu alueen hyvinvointiin, kasvuun ja kehittymiseen sekä yhteistyöhön.

Brändilupauksen sanoituksia

Voiko meillä olla Suomen onnellisimmat asukkaat? Hyvin voi. Meille jokainen ihminen ja kohtaaminen on arvokas. Tästä asenteesta syntyvät toimivat hyvinvointipalvelut ja onnellinen arki.

Voiko Keski-Pohjanmaa olla Suomen elinvoimaisin alue? Hyvin voi. Ihmisten energia säteilee koko Keski-Pohjanmaan alueelle. Hyvinvoiva alue taas houkuttelee puoleensa lisää hyvinvointia. Tätä positiivista kierrettä myös me ruokimme.

Brändiuudistuksen tavoitteena on vahvistaa Soiten erottautumista ja tunnettuutta, tukea alueen vetovoimaa ja rekrytointia sekä luoda pohja jatkuvalle markkinoinnin strategiselle ja tavoitteelliselle tekemiselle. Kokonaisuus tiivistetään lähiaikoina julkaistavaan brändikäsikirjaan.

Hyvin voimme -lupaus tulee jatkossa näkymään vahvasti Soiten viestinnässä niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Teeman ympärille ideoidaan erilaisia tapoja tuoda lupausta esille.

Katso myös nämä