Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallitus päätti tänään 13.2.2022 kokouksessaan esittää aluevaltuustolle, että se tekisi periaatepäätöksen Tervia Logistiikka Oy:n perustamisesta.

Aluevaltuusto päätti jo viime kesäkuussa sitoutua Tervian alaisuuteen perustettavan Matkapalvelukeskuksen valmisteluun. Pohjoisen YTA-alueen yhteinen valmistelu on edennyt syksyn aikana yhteisen soveltamisohjeen, vaadittavien järjestelmien kilpailutuksen sekä Tervia Logistiikka osakeyhtiön perustamisen osalta. Perustamissopimuksella Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta sekä kaikki pohjoiset YTA-alueen hyvinvointialueet, eli Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi ja Kainuu, perustavat osakeyhtiön, jonka toiminimi on Tervia Logistiikka Oy.

Pohjoiselle YTA-alueelle tehdyn arvioinnin perusteella Tervian matkapalvelukeskus on paras vaihtoehto matkapalvelukeskuspalveluiden tuottamiseksi Pohjois-Suomen alueelle. Matkapalvelukeskuksen arvioidaan synnyttävän säästöjä pienemmillä hallinnollisilla kuluilla sekä kuljetusten yhdistelyn ja ketjutuksen avulla. Lisäksi keskittäminen mahdollistaa palveluiden laajentamisen uusiin palvelumuotoihin ja kuntien kanssa tehtävän yhteistyön palveluliikenteen osalta.

Keski-Pohjanmaalle yhteinen matkapalvelukeskus mahdollistaa pitkäaikaisen ja katkeamattoman kehitystyön, jota tämän hetkinen ulkoistettu toiminta ei mahdollista. Tällä hetkellä matkakeskuspalvelut Keski-Pohjanmaan alueella tuottaa Taksi-Helsinki, jonka kanssa sopimus on voimassa vuoden 2023 loppuun asti.

Osapuolet ovat sopineet, että yhtiön liiketoiminnan käynnistämiseksi osakkaat sijoittavat perustamisen yhteydessä yhteensä 10 80 000 euroa suhteessa omistusosuuksiin.

Tervia osuuskunta omistaa yhtiöstä 51 % ja 49 % jaetaan hyvinvointialueiden kesken osuuskunnan omistussuhteiden mukaan. Osuuskunnan suorittamasta pääomituksesta huolehtivat osuuskunnan jäsenet omistustensa suhteessa.

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen osuudeksi on arvioitu 128 449 €. Kokonaissumma voi muuttua, jos kaikki neljä hyvinvointialuetta ei lähde mukaan yhtiöön.

Katso myös nämä