Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Välfärdsområdesstyrelsen i välfärdsområdet Mellersta Österbotten beslutade vid sitt möte 13.2.2022 att föreslå för välfärdsområdesfullmäktige att fatta ett principbeslut om att inrätta Tervia Logistiikka Oy.

Välfärdsområdesfullmäktige beslutade redan i juni förra året att åta sig att förbereda den Färdtjänstcentral som ska inrättas under Tervia. Det Norra samarbetsområdets gemensamma beredning har fortskridit under hösten vad gäller gemensamma implementeringsriktlinjer, konkurrensutsättandet av behövliga system samt etableringen av Tervia Logistiikka aktiebolag. I och med grundavtalet bildar Pohjois-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon osuuskunta och alla välfärdsområdena i Norra samarbetsområdet, det vill säga Mellersta Österbotten, Norra Österbotten, Lappland och Kajanaland, ett aktiebolag vars firmanamn är Tervia Logistiikka Oy.

Baserat på den bedömning som gjorts av Norra samarbetsområdet är Tervia färdtjänstcentral det bästa alternativet för att tillhandahålla färdtjänstcentraltjänster i Norra Finlands område. Färdtjänstcentralen beräknas generera besparingar i form av lägre administrativa kostnader. Dessutom möjliggör centralisering en utvidgning av tjänster till nya serviceformer och samarbete med kommunerna i fråga om servicetrafik.

En gemensam färdtjänstcentral för Mellersta Österbotten möjliggör ett långsiktigt och oavbrutet utvecklingsarbete, vilket inte är möjligt med den nuvarande utkontrakterade verksamheten. För närvarande tillhandahålls färdtjänstcentraltjänsterna i Mellersta Österbotten av Taksi-Helsinki, med vilket avtalet gäller till utgången av 2023.

Parterna har kommit överens om att för att starta bolagets verksamhet ska delägarna investera totalt 980 000 euro i förhållande till ägarandelarna.

Tervia osuuskunta äger 51 % av bolaget och 49 % fördelas på välfärdsområdena i enlighet med andelslagets ägarandelar. Den kapitalisering som andelslaget genomför sköts av andelslagets medlemmar i proportion till deras ägarandelar.

Mellersta Österbottens välfärdsområdes andel uppskattas till 128 449 euro. Det totala beloppet kan komma att ändras om inte alla fyra välfärdsområdena kommer med i bolaget.

Ta en titt också på dessa