Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Jokilaaksojen yöpartiotoiminta on kotihoidon alaista toimintaa, jonka tavoitteena on turvata yöaikainen kotona tapahtuva hoidon tarve sekä tukea kotihoidon perustoimintaa. Lisäksi toiminnalla voidaan tukea tarvittaesa alueen ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköitä.

Yöpartiotoiminnan käynnistämisestä vastanneen hanketyöntekijä Heidi Rosbäckin mukaan taustalla on laaja-alainen kehittämistyö jokilaaksojen hoidon ja hoivan eri yksiköiden johdon ja henkilöstön sekä Soiten valtuuston jäsenten että alueen ikäihmisten asiakasraadin kesken.

– On hienoa, että saamme vihdoin turvattua ympärivuorokautisen kotihoidon palvelut koko Soiten alueelle, Rosbäck iloitsee.

Yöpartiotoiminnan laajentamista edelsi onnistunut Lestijokilaakson pilotti. Lestijokilaakson pilotti päättyi helmikuussa ja jatkuu nyt kotihoidon alaisena toimintana. Rosbäckin mukaan pilotointi osoitti, että yöpartion tuella voidaan nopeuttaa potilaiden kotiutumista osastoilta ja jaksohoitoyksiköistä sekä mahdollistaa pitempiaikainen kotona asuminen. Lisäksi yöpartion avulla on voitu tukea kotona tapahtuvaa saattohoitoa ja tukea omaisten jaksamista. Yöpartion asiakkaat ovat kokeneet kotiutumisen turvalliseksi ja toivoneet, että toiminta alueella jatkuisi myös pilotin jälkeen.

Yöpartiotoiminnan käynnistäminen jokilaaksojen alueella on osa käynnissä olevaa STM:n rahoittamaa Kotiin-hanketta. Hankkeen avulla parannetaan ikääntyneiden yhdenvertaisia palveluita ja tarjotaan kotona tapahtuvaa yöaikaista hoitoa koko Soiten alueelle.

Katso myös nämä