Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ilmoituskanavan perustamiseen velvoittaa vuoden alussa voimaan tullut ilmoittajansuojelulaki. Kanavan avulla parannetaan entisestään Soiten toiminnan vastuullisuutta.

Ilmoittajansuojelulain tarkoituksena on tehostaa EU:n oikeuden ja kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanon valvontaa varmistamalla, että työnsä yhteydessä yleisen edun vastaista toimintaa havainnut henkilö voi ilmoittaa epäilystään turvallisesti. Sisäinen ilmoituskanava ei siis ole yleinen palautekanava, vaan nimenomaan ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan kuuluvien vakavien väärinkäytösten ilmoittamista varten luotu palvelu.

Sisäinen ilmoituskanava on korostetun tietoturvallinen ja ilmoituksia voivat tarkastella ainoastaan nimetyn käsittelytyöryhmän jäsenet. Hyvinvointialueen aluehallitus on 3.4.2023 kokouksessaan hyväksynyt menettelytapaohjeen ilmoituskanavaa koskien. 

Soiten sisäisen ilmoituskanavan lisäksi on avattu myös keskitetty ilmoituskanava, jonne ilmoituksen rikkomuksista tai väärinkäytöstä voi jättää esimerkiksi yksityinen ammatinharjoittaja tai harjoittelija, jolla ei ole mahdollisuutta jättää ilmoitusta Soiten sisäisessä ilmoituskanavassa. Säännökset keskitetystä ilmoituskanavasta ja toimivaltaisista viranomaisista löytyvät ilmoittajansuojelulaista. Keskitetyn ilmoituskanavan toiminnasta vastaa oikeuskanslerinvirasto.

Keskitetty ilmoituskanava: https://oikeuskansleri.fi/ilmoittajansuojelu

Katso myös nämä