Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kehittämistyö on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja Keski-Pohjanmaan kestävän kasvun – RRF -hanketta. Kehittämistyön pohjana ovat laatusuositukset hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi vuosina 2020-2023. Tavoitteena on edistää ikääntyneille sopivien asumisratkaisujen toteuttamista.

1.1.2023 uudistuneen sosiaalihuoltolain mukaan yhteisöllinen asuminen on hyvinvointialueen järjestämää asumista turvallisessa ja esteettömässä asumisyksikössä, jossa asukkaalla on hallinnassa hänen tarpeitaan vastaava asunto. Yhtenä olennaisena osa-alueena yhteisöllisessä asumisessa on osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ylläpitävän toiminnan järjestäminen.

Kehittämishankkeen aikana kartoitamme laajasti alueen vapaaehtoisia sekä 3. sektorin toimijoita, jotka ovat kiinnostuneita ja voisivat sitoutua yhteisöllisen asumisen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ylläpitävään toimintaan ja organisointiin. Tähän liittyen järjestämme Soiten alueella mm. infotilaisuuksia, joista tiedotamme erikseen Soiten verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä paikallisissa kuntatiedotteissa ja lehdissä.

Kehittämistyön tavoitteena on, että yhteisöllisen asumisen yhteisöllisyyttä ja osallisuutta edistävä toimintakulttuuri vahvistuu, toiminnan koordinointi on sujuvaa, työnjako eri toimijoiden kesken on selvillä ja yhteisöllisen asumisen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ylläpitävä toiminta on asiakkaiden toiveiden mukaista. Yhteisöllisen asumisen toimintamallin tarkoitus on osaltaan edistää heikossa ja haavoittuvassa asemassa olevan väestön kotona asumista.

Katso myös nämä