Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Utvecklingsarbetet är en del av Finlands program för hållbar tillväxt och RRF-projektet för hållbar tillväxt i Mellersta Österbotten. Utvecklingsarbetet baserar sig på Kvalitetsrekommendation för att trygga ett bra åldrande och förbättra servicen 2020–2023, där målet är att främja boendelösningar som är lämpliga för äldre.

Enligt socialvårdslagen som förnyades 1.1.2023 är gemenskapsboende boende som ordnas av välfärdsområdet i en tillgänglig och trygg boendeenhet där den boende förfogar över en bostad som motsvarar hans eller hennes behov. En väsentlig del av gemenskapsboende är att ordna verksamhet som upprätthåller delaktighet och gemenskap.

Under utvecklingsprojektet gör vi en omfattande kartläggning av frivilliga och aktörer inom tredje sektorn i området som är intresserade av och kunde förbinda sig till verksamhet som upprätthåller delaktighet och gemenskap vid gemenskapsboende och organiseringen av den. Vi ordnar bland annat informationsmöten om detta i Soites område och informerar separat om dessa på Soites webbplats, på sociala medier och i lokala kommunmeddelanden och tidningar.

Målet med utvecklingsarbetet är att verksamhetskulturen som främjar gemenskap och delaktighet vid gemenskapsboende stärks, att koordineringen av verksamheten går smidigt, att arbetsfördelningen mellan olika aktörer är klar och att verksamheten som främjar delaktighet och gemenskap vid gemenskapsboende motsvarar klienternas önskemål. Syftet med verksamhetsmodellen för gemenskapsboende är att för sin del främja möjligheterna för den delen av befolkningen som har en svag och sårbar ställning att bo hemma.

Ta en titt också på dessa