Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Ilmatieteen laitos antoi Keski-Pohjanmaan maakunnan alueelle ruohikkopalovaroituksen maanantaina 8.5.2023. Varoituksesta huolimatta hyvinvointialueen pelastustoimi on hälytetty keskiviikkoon mennessä kuuteen erilliseen ruohikko- tai maastopalotehtävään, joista viidessä tehtävässä on syttymissyynä ollut ihmisen toiminta eli sytytetty avotuli. Näissä tapauksissa avotulen varomattoman tai huolimattoman käsittelyn ja luonnossa vallitsevien syttymiselle otollisten olosuhteiden vuoksi sytytetty tuli on päässyt karkaamaan hallitsemattomasti maastoon ja talousrakennuksiin. Tulipalon leviäminen asuinrakennuksiin on kyetty estämään pelastustoimen resursseilla.

Kuiva ruoho ja aluskasvillisuus on keväisin talven jälkeen helposti syttyvää, eikä tilanteeseen ole luvassa helpotusta tulevien päivien aikana. Lähiaikoina luvassa on erittäin otolliset olosuhteet nopeasti leviävien ruohikkopalojen ja metsäpalojen syttymiselle. Viikonlopun lähestyessä sekä ensi viikkoa silmällä pitäen toivoisimme jokaisen avotulen tekijän tarkistavan ennen avotulen tekoa, onko ruohikko- tai metsäpalovaroitus voimassa. Vaikka voimassa ei olisi varoituksia, voivat sääolosuhteet olla sellaiset, ettei ole turvallista tehdä avotulta esimerkiksi voimakkaan tuulen takia.

Pelastuslaki kieltää nuotion tai muun avotulen teon ruohikko- ja metsäpalovaroituksen aikana tai kun olosuhteet ovat sellaiset, että tulipalon vaara on ilmeinen (379/2011, 6§). Saman lain 4 ja 5 §:t velvoittavat huolellisuuteen tulen käsittelyssä. Pelastusviranomainen ilmoittaa kaikki varomattomasta tulenkäytöstä aiheutuneet maastopalot poliisille (379/2011, 41§).

Kun ruohikko- tai metsäpalovaroitus ei ole voimassa on muistettavaa, että kulotuksesta on ilmoitettava ennakkoon pelastuslaitokselle sellaisten kohteiden osalta, joista muodostuu merkittävästi savua (Pelastuslaki 379/2011, 8§). Ilmoituksen voi tehdä sähköisesti DigiSoitesta Pelastustoimen sähköisen asioinnin kautta: https://soite.fi/digisoite/

Huomioitavaa on myös se, että monessa kunnassa on ympäristömääräysten perusteella roskienpoltto kielletty.

Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilastot osoittavat, että Keski-Pohjanmaan alueella noin puolet maastopalojen syttymisistä aiheutuu ihmisten varomattomasta ja huolimattomasta toiminnasta tulenkäytössä. Hälyttävää on, että yli 50 % kaikista maasto- ja metsäpaloista syttyy varoituksien aikana.

On tärkeää, että jokainen noudattaa viranomaisten määräyksiä ja noudattaa erityistä huolellisuutta avotulen käsittelyssä. Avotulen huolimaton käsittely voi aiheuttaa merkittäviä vaaratilanteita sekä taloudellisia vahinkoja.

Toivotamme kaikille turvallista kevättä kesäisissä merkeissä!

Katso myös nämä