Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Meteorologiska institutet utlyste måndag 8.5.2023 en varning för gräsbrand i Mellersta Österbottens landskap. Trots varningen har välfärdsområdets räddningsverk före torsdag larmats till sex olika gräs- och terrängbrandsuppdrag. I fem av dessa fall var orsaken till branden människans verksamhet, det vill säga att det hade gjorts upp öppen eld. I dessa fall har ovarsam eller vårdslös hantering av öppen eld och för eldspridning gynnsamma förhållandena i naturen lett till att elden spridit sig okontrollerat till terrängen och ekonomibyggnader. Med räddningsverkets resurser har man kunnat förhindra branden från att spridas till bostadshus.

Det torra gräset och den torra undervegetationen är lättantändligt på våren, och situationen kommer inte att lindras under de kommande dagarna. Inom den närmaste framtiden kommer förhållandena att vara mycket gynnsamma för snabbt spridande gräs- och skogsbränder. När veckoslutet nu närmar sig och med tanke på nästa vecka ber vi alla som gör upp öppen eld att först kontrollera om det råder en varning för gräs- eller skogsbränder. Också om det inte råder några varningar kan väderleksförhållandena vara sådana att det inte är tryggt att göra upp öppen eld till exempel på grund av hård vind.

Enligt räddningslagen är det förbjudet att göra upp lägereld eller annan öppen eld under den tid för vilken Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogsbrand eller gräsbrand, eller om förhållandena är sådana att risken för eldsvåda är uppenbar (379/2011, 6 §). I 4 § och 5 § i samma lag förpliktas det till försiktighet när det gäller hantering av eld. Räddningsmyndigheten polisanmäler alla terrängbränder som orsakats av ovarsam hantering av eld (379/2011, 41 §).

När varningen för gräs- eller skogsbränder inte gäller ska man komma ihåg att den som utför hygges- eller halmbränning ska underrätta räddningsverket på förhand när det är fråga om objekt där rökutvecklingen är avsevärd (Räddningslagen 379/2011, 8 §). En anmälan kan göras digitalt via räddningsväsendets digitala uträttande av ärenden: https://soite.fi/sv/digisoite/

Det bör också beaktas att många kommuner har utifrån miljöföreskrifter förbjudit bränning av skräp.

Räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik visar att ungefär hälften av terrängbränderna i Mellersta Österbottens område beror på människornas ovarsamhet och vårdslöshet i fråga om användning av eld. Det är alarmerande att över 50 % av alla terrängs- och skogsbränder antänds när varningar gäller.

Det är viktigt att var och en följer myndighetsföreskrifter och iakttar särskild noggrannhet vid hantering av öppen eld. Vårdslös hantering av öppen eld kan orsaka mycket farliga situationer och ekonomiska skador.

Vi önskar alla en trygg vår i somriga tecken!

Ta en titt också på dessa