Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Sydänpotilaat hyötyvät säännöllisestä liikkumisesta. Säännöllinen liikunta, sydänystävällinen ruoka, painonhallinta, mielen hyvinvointi, riittävä uni ja tupakoimattomuus ovat lääkehoidon ohella sepelvaltimotaudin hoidon kulmakiviä.

Säännöllisen liikunnan avulla voi vähentää sepelvaltimotautia pahentavia riskitekijöitä ja jopa hidastaa sairauden etenemistä. Jos kunto on päässyt heikentymään tai liikunta on vähäistä, niin kannattaa aloittaa maltillisesti ja edetä pienin askelin vähitellen liikuntaa lisäten. Jokainen askel kannattaa! Päivittäisen liikunnan voi koota useasta lyhyestä liikuntajaksosta. Kunnon kohentuessa tulee ensin lisätä liikunnan kestoa 30-60 minuuttiin päivässä ja sitten vasta tehoa. Sopiva teho vastaa reipasta kävelyä ja hengästyminen on vain hyväksi.

Liikuntaneuvontaan kuuluu alkutapaaminen, seurantatapaamiset ja lopputapaaminen. Alkutapaamisella tehdään nykytilan kartoitus ja asiakas asettaa itselleen tavoitteet. Seurantatapaamisilla asiakasta motivoidaan ja ohjataan tavoitteiden saavuttamisessa. Lopputapaamisella arvioidaan tavoitteiden saavuttaminen ja suunnitellaan jatko. Kokonaisuudessaan liikuntaneuvonta kestää 6-12 kuukautta.

Pilotin taustalla on Soite 2.1 kehittämishankkeen yksi kehittämisosio ja Longlife 2.0 -tutkimus, jossa tutkitaan liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta fyysiseen aktiivisuuteen, elämänlaatuun ja sairastuvuuteen korkean sydäntapahtumariskin potilailla.

Katso myös nämä