Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Mitä on monialainen yhteistyö ja miksi sitä tarvitaan? 

Monialaisella yhteistyöllä tarkoitetaan sitä, että eri palvelujen ja ammattialojen työntekijät tekevät yhteistyötä keskenään. Pääsääntöisesti sote-palveluissa monialainen yhteistyö käynnistyy asiakkaan suostumuksella. Tärkeintä on työskentely asiakaslähtöisesti, ja että asiakkaan ja työntekijöiden kesken muodostuu yhteinen käsitys asiakkaan palvelutarpeista, tilanteesta ja tarvittavista palveluista. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö velvoittaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijöitä yhteistyöhön. Erityisesti monipalveluasiakkaat hyötyvät monialaisesta yhteistyöstä, mutta myös heidän työntekijänsä. Monialaista yhteistyötä on tarpeen tehdä asiakkuuden eri vaiheissa.

Monialaista yhteistyötä vaikeuttaa työarjessa työntekijöiden yhteisten tavoitteiden, näkemysten ja toimintatapojen puuttuminen, heikko sitoutuminen monialaiseen yhteistyöhön, puutteet tiedonkulussa, epäselvyys eri toimijoiden rooleista, vaihtelevat toimintakulttuurit ja työkäytännöt sekä kiire. Sitä edistää myönteinen suhtautuminen yhteistyöhön, yhteisesti sovitut tavoitteet, toisen työn arvostaminen, hyvä ilmapiiri, riittävä aika ja muiden ammattilaisten työn ja työtä ohjaavan erilaisen lainsäädännön tunteminen. Tärkeintä on, tunnistaa keskeiset yhteistyön esteet ja edistävät tekijät sekä hyödyt. Soitessa monialaisen yhteistyön esteitä on jo tunnistettu, mutta niitä on tarpeen vielä tarkastella monialaisen yhteistyön edelleen kehittämiseksi. 

Miten monialainen yhteistyö toteutuu Soitessa?

Tällä hetkellä Soitessa monialainen yhteistyö on joustavaa ja vakiintunut myös monipalveluasiakkaiden tilanteissa. Yhteistyötä tehdään asiakasasioissa, johtamisen tasolla, mutta myös palvelujen kehittämiseksi. On lukuisia sote-ammattilaisten yhteisiä asiakkuuskohtaisia työryhmiä ja foorumeita, joissa käsitellään asiakkaiden asioita, palvelujen toteuttamista ja kehittämistä. Lisäksi on monitoimijaisia työryhmiä ja yhteistyön muotoja, joita toteutetaan Soiten ja muiden toimijoiden kesken. Esimerkiksi lasten, aikuisten ja ikäihmisten palveluissa yhteistyö ulottuu yli Soiten mm. poliisiin, Kelaan, TE-palveluihin, järjestöihin ja kuntiin.

Esimerkiksi lasten, aikuisten ja ikäihmisten palveluissa yhteistyö ulottuu yli Soiten mm. poliisiin, Kelaan, TE-palveluihin, järjestöihin ja kuntiin.

Sote-palvelujen monialainen yhteistyö on välttämätöntä asiakkaan tilanteesta kokonaiskuvan saamiseksi, palvelujen yhteensovittamiseksi sekä palvelun ja hoidon jatkuvuuden ja vaikuttavuuden turvaamiseksi. Erityisesti monipalveluasiakkaat hyötyvät siitä. Myös Soite hyötyy siitä, että palvelut toimivat paremmin ja päällekkäinen työ vähenee ilman että palvelun vaikuttavuus kärsii. Monialaista yhteistyötä tehdään myös konsultoimalla toisen palvelun työntekijää asiakkaan tilanteesta. Se on nopea ja kevyt tapa saada monialainen tieto asiakkaan palvelujen tueksi ilman, että asiakas ohjattaisiin asioimaan toisen ammattilaisen luokse.

Monialaisen yhteistyön kehittäminen ja sen merkitys monipalveluasiakkaille

Monialaista yhteistyötä kehitetään Soitessa lisäämällä sote-ammattilaisten osaamista kohdata asiakkaat ja yhteistyötahot asiakaslähtöisesti sekä heidän sote-palvelujen tuntemustaan.  Muita keinoja monialaisen yhteistyön kehittämiseen ovat esimerkiksi kokemusasiantuntijuuden ja kokemustiedon hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä. Ihminen, jolla on omakohtainen kokemus asiakkuudesta ja sote-palveluista, voi kommentoida palvelun kehittämistä kokemuksensa perusteella. Työntekijöille kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen konkretisoi sitä, miten asiakkaat voivat kokevat erilaisia tilanteita ja menettelyjä.

Asiakkaan osallisuutta omassa asiakkuudessaan tulee eri tavoin mahdollistaa, kannustaa ja tukea koko asiakkuuden ajan. Tärkeää on myös se, että asiakkaat rohkaistuvat esittämään omia näkemyksiään tilanteestaan ja tarpeistaan sekä millaisiin palveluihin he motivoituvat ja sitoutuvat. Erityisesti monipalveluasiakkaiden kohdalla tämä korostuu, kun on tarpeen löytää asiakkaan tueksi juuri ne palvelut, joihin asiakas voi sitoutua. Tähän meillä Soitessa on vahva tahtotila!

Tuija Tuorila

Soiten kehittämiskoordinaattori

Katso myös nämä