Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä. Sijaisperheessä tämä oikeus mahdollistuu niissä tilanteissa, joissa lapsen omien vanhempien voimavarat eivät riitä lapsen tarpeisiin vastaamiseen. Vuoden 2022 aikana Suomessa oli kaikkiaan 17 885 lasta sijoitettu kodin ulkopuolelle. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella 73 % huostassa olevista lapsista oli sijoitettuna perhehoitoon, kun koko maan alueella vastaava luku oli 55 %. Soiten alueella perhehoitoon on siis panostettu, mutta uusia sijaisperheitä tarvitaan edelleen jatkuvasti.

Sijaisperheitä tarvitaan kaiken ikäisille lapsille: pienistä vauvoista nuoriin. Koska lasten tarpeet ovat moninaisia, tarvitaan myös monenlaisia sijaisperheitä. Soite rekrytoi ja valmentaa jatkuvasti uusia perhehoitajia, jotta jokaisella lapsella olisi tarvittaessa mahdollisuus tulla sijoitetuksi perheeseen, joka vastaa parhaalla mahdollisella tavalla juuri hänen tarpeisiinsa. Ideaalitilanteessa sijaisperheitä olisikin enemmän kuin perhehoitoa tarvitsevia lapsia.

Sijaisvanhemmaksi ryhtyminen on iso päätös, joka edellyttää riittävää valmentautumista. Soiten järjestämän PRIDE-valmennuksen aikana osallistujat pääsevät tutustumaan sijaisvanhemmuuteen ja pohtimaan sijaisvanhemmuuteen ryhtymistä eli kyseessä on ennakkovalmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville. Valmennus koostuu kuudesta ryhmätapaamisesta, jotka järjestetään Villan perhekeskuksessa (Kartanontie 4, Kokkola) sekä perhekohtaisista tapaamisista, joihin kuuluu kaksi toimistotapaamista, kotikäynti sekä perhe- ja yksilökohtaiset kehitystehtävät.

Soite järjestää valmennuksia sijaisvanhemmille 1-2 kertaa vuodessa. Seuraava sijaisvanhempien eli perhehoidon valmennus järjestetään 24.8.2023-13.1.2024. Valmennukseen voi ilmoittautua mukaan soittamalla tai laittamalla sähköpostia Soiten perhehoidon sosiaalityöntekijälle Tuija Haggrenille puh. 040 804 2933 / tuija.haggren@soite.fi.

Katso myös nämä