Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Varje barn har rätt att växa upp i en familj. Denna rätt tillgodoses i ett familjehem i sådana situationer där föräldrarnas resurser inte räcker till att svara mot barnets behov. År 2022 var sammanlagt 17 885 barn placerade utom hemmet i Finland. I Mellersta Österbottens välfärdsområde var 73 % av omhändertagna barn placerade i familjevård, medan motsvarande siffra var 55 % för hela landets del.  I Soite har man alltså satsat på familjevård, men nya familjevårdshem behövs fortfarande hela tiden.

Det behövs familjehem för barn i alla åldrar: från små bäbisar till ungdomar. Eftersom barnen har mångahanda behov, behövs det också många slags familjehem. Soite rekryterar och ordnar kontinuerligt träning för nya familjevårdare, så att varje barn kan vid behov placeras i en familj som så bra som möjligt svarar mot just hens behov. Den bästa situationen vore om det fanns fler familjehem än barn som behöver familjevård.

Det är ett stort beslut att bli familjehemsförälder och det kräver tillräcklig träning. Under PRIDE-träningen som Soite ordnar får deltagarna bekanta sig med familjehemsföräldraskapet och fundera på att bli familjehemsföräldrar, dvs. det är fråga om en förberedande träning för dem som överväger att bli familjehemsföräldrar. Träningen består av sex gruppmöten som ordnas på Villa familjecenter (Hemgårdsvägen 4, Karleby) och av familjespecifika möten, dvs. två möten på kontor, ett hembesök och familje- och individspecifika utvecklingsuppgifter.

Soite ordnar träning för familjehemsföräldrar 1-2 gånger per år. Följande träning gällande familjehem dvs. familjevård ordnas 24.8.2023-13.1.2024. Man kan anmäla sig genom att ringa eller genom att skicka e-post till socialarbetare Tuija Haggren inom familjevården i Soite, tfn 040 804 2933 / tuija.haggren@soite.fi.

Ta en titt också på dessa