Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Nuorille suunnattu mielenterveyspalveluita kartoittava kysely oli ensimmäinen Soiten Polis-alustaan avattu kysely. Kysely laadittiin yhteistyössä hyvinvointialueen nuorisovaltuuston kanssa.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 598 vastaajaa. Kaikista vastaajista 79 % ilmoitti olevansa alle 30-vuotias. Alle 30-vuotiaista vastaajista 42 % ilmoitti käyttäneensä mielenterveyspalveluita Keski-Pohjanmaalla.

Vastausten perusteella mielenterveyspalvelut nähdään tarpeellisina lähipalveluina. Erityisesti palveluja käyttäneet ovat huolissaan mielenterveyspalveluista. Vastaajat kokivat myös, että mielenterveysongelmista ei ole helppo puhua. Positiivista on kuitenkin se, että 57 % vastaajista koki, että ympärillä on turvallisia aikuisia, joille uskaltaa puhua vaikeistakin asioista.

Vastauksissa nousee esille, että Keski-Pohjanmaalla on kyllä nuorille suunnattuja palveluita tarjolla, mutta nuorilla ei ole niistä riittävästi tietoa. Peräti 61 % vastaajista oli sitä mieltä, että nuorille suunnatuista mielenterveyspalveluista tiedottaminen on puutteellista. Erityisen huolestuttavaa on se, että palvelujen käyttäjistä 74 % oli tätä mieltä. Esimerkiksi vain 15 % kaikista vastaajista ilmoittaa tietävänsä riittävästi Nuorten tuki- ja neuvontapiste Nuotan palveluista. Soiten tarjoamasta psyykkaritoiminnasta tiesi vain 25 % vastaajista.

Polis-kyselyn kautta kerätyt näkemykset ja kokemukset analysoidaan syvällisesti palvelusta vastaavalla Perheiden palveluiden toimialueella sekä Soiten aluehallituksessa, nuorisofoorumissa ja nuorisovaltuustossa. Perheiden palvelut tulee ottamaan kokonaisvastuun nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisestä saatujen evästysten pohjalta.

Nuorten mielenterveyspalveluita koskeva kysely on tarkoitus uudistaa ensi kevätkauden aikana, jolloin nähdään nuorten mielenterveyspalveluiden kehityssuunta.

Katso myös nämä