Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Undersökningen som kartlade mentalvårdstjänster för ungdomar var den första undersökningen som öppnades på Soites Polis-plattform. Enkäten har utarbetats i samarbete med välfärdsområdets ungdomsfullmäktige.

Totalt besvarade 598 respondenter enkäten. 79 % av alla tillfrågade uppgav att de var under 30 år. 42 % av de tillfrågade under 30 år uppgav att de använt mentalvårdstjänster i Mellersta Österbotten.

På basis av svaren ses mentalvårdstjänster som nödvändiga lokala tjänster. De som har använt tjänsterna är särskilt angelägna om mentalvårdstjänsterna. Respondenterna ansåg också att det inte är lätt att prata om mentala problem. Det är dock positivt att 57 % av de tillfrågade upplevde att det finns trygga vuxna runt omkring, som de vågar prata med även om svåra saker.

Svaren visar att det finns tjänster som riktar sig till unga i Mellersta Österbotten, men unga har inte tillräckligt med information om dem. Hela 61 % av de tillfrågade ansåg att informationen om mentalvård riktad till unga är otillräcklig. Det är särskilt oroande att 74 % av tjänsteanvändarna delade denna åsikt. Till exempel uppger bara 15 % av alla tillfrågade att de vet tillräckligt om tjänsterna från stöd- och rådgivningscentret för ungdomar Nuotta. Endast 25 % av respondenterna kände till de mentalvårdstjänster som Soite erbjuder.

Synpunkterna och erfarenheterna som samlats in genom Polis-undersökningen analyseras ingående i verksamhetsområdet för familjernas tjänster som ansvarar för tjänsten, samt i Soites välfärdsområdesstyrelse, ungdomsforumet och ungdomsfullmäktige. Familjernas tjänster kommer att ta det övergripande ansvaret för utvecklingen av ungdomsmentalvården utifrån den respons som erhålls.

Enkäten om mentalvård för unga kommer att upprepas under nästa vår, då man ser vilken riktning mentalvården för unga utvecklats i.

Ta en titt också på dessa