Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Liikkumista tukevia palveluja järjestetään henkilöille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen toimintakykyä alentavan syyn takia ja jotka tarvitsevat palvelua asioimisen tai muun jokapäiväiseen elämään kuuluvan tarpeen vuoksi. Vammaiselle henkilölle liikkumisen tukea on järjestettävä työ- ja opiskelumatkoihin sekä työllistymistä edistävän toiminnan, työ- ja päivätoiminnan sekä muun tavanomaisen elämän matkoihin.

Yhteinen yhtiö Tervia Logistiikka Oy hoitaa kuljetuspalvelujen hankintaa, sopimushallintaa, välitystä, matkojen ketjutusta, yhdistämistä ja koordinointia. Yhtiön etuna on, että toimintaa ei ole sidottu sopimuskauteen tai toimintamallin kilpailutuksiin. Yhtiö antaa myös mahdollisuuden toiminnan kehittämiseen yhteisesti koko pohjoisella yhteistyöalueella.

Aluehallitus merkitsi 539 Tervia Logistiikka Oy:n osaketta, joiden arvo on yhteensä 5 390 euroa. Samalla hallitus nimitti yhtiön hallituksen jäseneksi johtajaylilääkäri Katja Virran ja hänen varajäsenekseen aluehallituksen puheenjohtajan Sari Innasen.

Katso myös nämä