Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Service som stöder rörligheten ordnas för personer som inte klarar av att självständigt använda allmänna färdmedel på grund av sjukdom, skada eller av någon annan liknande funktionsnedsättande orsak och som behöver service för att kunna uträtta ärenden eller på grund av något annat behov som hör till det dagliga livet. Stöd för rörligheten ska ordnas för personer med funktionsnedsättning för resor till och från arbete och studier, till verksamhet i sysselsättningssyfte, till arbets- och dagverksamhet och till resor som hör till annan normal livsföring.

Det gemensamma bolaget Tervia Logistiikka Oy sköter upphandling, avtalshantering, förmedling, sammanlänkande, samordning och koordinering av resor. En fördel med bolaget är att verksamheten inte är bunden till en avtalsperiod eller till konkurrensutsättningar med anknytning till verksamhetsmodellen. Bolaget ger också möjlighet till att utveckla verksamheten gemensamt i hela Norra samarbetsområdet.

Välfärdsområdesstyrelsen tecknade 539 aktier i Tervia Logistiikka Oy till det sammanlagda värdet av 5 390 euro. Samtidigt utsåg styrelsen chefsöverläkare Katja Virta till medlem i bolagets styrelse och välfärdsområdesstyrelsens ordförande Sari Innanen till hennes ersättare.

Ta en titt också på dessa