Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Olen huomannut, kuinka tärkeää on oppia näkemään ne rajapinnat, joissa ammattilaisen lonkerot päättyvät, mutta jossa asiakas vielä tarvitsee lisätietoa ja tukea selviytyäkseen. Olen saanut pohtia myös sitä, missä mahdollinen pullonkaula täydelliselle yhteistyölle on, ja millä tavalla sen saisi purettua.

Hanketyössä tulee usein huomanneeksi sen, miten tärkeätä on, että meillä on järjestöjä ja yhdistyksiä tukemassa yhteistä asiakastyötä. Siitä, mihin asti ammattilaisen työ ylettyy, jatkaa usein järjestö tai yhdistys.

Ilman ammattilaisia ei ehkä olisi asiakkaita yhdistyksille, mutta ilman järjestö- ja yhdistystyötä eivät ihmiset saisi sitä lisäapua, joka on heidän elämässään erityisen tärkeää. On lohduttavaa tietää, että on auttavia puhelimia, vertaistukiryhmiä, kokoontumispaikkoja, tukihenkilöitä, vapaaehtoistoimijoita, ystävätoimintaa ja muita tukimuotoja, joita on tarjolla silloin kun ihminen niitä eniten tarvitsee.

Näiden ajatusten innoittamana, ja ne tiedostaen, olemme Kotiin-hankkeen omais- ja perhehoidon kehittämisen kautta tietoisesti pyrkineet vahvistamaan suhteita järjestö- ja yhdistystoimintaan alueellamme sekä vahvistamaan ammattilaisten osaamista ohjata ihmisiä järjestö- ja yhdistystoiminnan pariin.

Olen myös hanketyössä tiedostanut sen, että jos ammattilaiset eivät tunnista ja tunne alueella olevaa yhdistys- ja järjestötoimintaa, eivät he silloin myöskään osaa ohjata asiakkaita sen pariin. Tiedonsaantia onkin tästä syystä lisätty yhteisten tapahtumien kautta, sekä luotu myös ammattilaisille suunnattu järjestöseminaari, jossa omaishoidon parissa työskentelevät järjestöt- ja yhdistykset ovat esitelleet toimintaansa ja niitä tukimuotoja, joita heillä tarjolla.

Tiedon saaminen ei ainoastaan ole tärkeää, vaan vielä tärkeämpää on saada kasvot ja keskusteluyhteys uusiin ihmisiin, joiden kanssa voidaan tehdä yhteistyötä. Ammattilainen haluaa tuntea ja tietää, minne asiakkaansa ohjaa sekä millaista apua hän sieltä tulee saamaan. Myös perhehoidon osalta olemme järjestäneet saman tyyppisen seminaarin, jossa kohderyhmänä olivat myös ammattilaiset ja heidän tietonsa lisääminen sekä uusien yhteistyökumppaneiden syntyminen.

Olemme muistin tueksi myös luoneet yhdessä omaishoidon järjestökentän kanssa reaaliajassa toimivan alustan, jonne järjestöt- ja yhdistykset päivittävät omia toimintojaan. Alustan kautta ammattilaiset voivat tarkistaa tietojaan ja etsiä asiakkaille sopivia vaihtoehtoja päivitetyn tiedon perusteella.
Yhteisen väliaikaiseksi tehdyn alustan tulee hiljalleen korvaamaan valtakunnallinen lähellä.fi -sivusto (www.lahella.fi), jonka kautta kaikki kansalaiset pääsevät hakemaan oman alueensa yhdistystoiminnan tapahtumia ja toimintoja. Tutustuhan sivustoon, sieltä löydät jo nyt tietoa alueesi yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnasta.

Omais- ja perhehoidon hankkeen aikana olemme saaneet vahvistaa ammattilaisten ja yhdistysten sekä heidän valtakunnallisesti toimivian kattojärjestöjen välistä yhteistyötä monin tavoin. Suurimpina mainintoina niistä ovat yhteiset seminaarit, omaishoidon valmennusten yhteinen kehittäminen, alueen omaishoidon sekä perhehoidon myöntämisperusteiden yhteiset pohdinnat tulevaa päivitystyötä varten, yhteiset tapaamiset ja tapahtumat.

On vielä monia asioita, joita voimme tehdä yhdessä, ja innovaatioille meillä on vain taivas rajana!

Uskon että tämä on uusi alku jollekin suuremmalle ja hienommalle, jonka myötä voimme kaikki kehittyä, niin ihmisinä kuin työntekijöinä.

Yhdessä voimme tehdä enemmän!

Minna Dahlbacka
Hanketyöntekijä
Kotiin-hanke v. 2022-2023, Omais- ja perhehoidon kehittäminen
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soite

Kotiin-hanke on osa sosiaali- ja terveysministeriön tulevaisuuden sosiaali- ja terveyspalveluohjelmaa ja sen rahoittajana toimii Sosiaali- ja terveysministeriö.

Katso myös nämä