Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soiten alueella yhteisöllistä asumista tutumpi termi on ollut ”senioriasuminen”, joka on alueellamme toiminut yhteisöllisen asumisen tavoin. Yhteisöllisellä asumisella tarkoitetaan 1.1.2023 voimaan astuneen Sosiaalihuoltolain §21 mukaista hyvinvointialueen järjestämää turvallista ja esteetöntä asumista.

Asukkaalla on oman asunnon lisäksi mahdollisuus käyttää yhteisiä tiloja. Yhteisöllisessä asumisessa tarvittavat palvelut myönnetään tukipalveluina ja/tai kotihoitona yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin perustuen. Yhtenä olennaisena osa-alueena yhteisöllisessä asumisessa on osallisuutta ja yhteisöllisyyttä ylläpitävän toiminnan järjestäminen.

Olemme lähettäneet tänä vuonna 75 ja 80 vuotta täyttäville kirjepostina kyselyn yhteisölliseen asumiseen liittyen. Kyselyn mukana on palautuskuori, jossa postimaksu on maksettu. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen ikääntyvien tämänhetkisiä sekä tulevia tarpeita yhteisöllisen asumisen ja siellä järjestettävän toiminnan suhteen. Saatuja vastauksia hyödynnämme kokonaisuudessaan yhteisöllisen asumisen toimintamallin kehittämistyössä. Kehittämistyö on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa ja Keski-Pohjanmaan kestävän kasvun – RRF-hanketta.

Vastausaikaa kyselyyn on 5.11.2023 saakka. Toivomme kyselyyn runsaasti vastauksia!

Lisätietoja antaa:

Yhteisöllisen asumisen kehittäjäkoordinaattori Tanja Tikkakoski,

puh. 040 804 3287/tanja.tikkakoski(a)soite.fi

Katso myös nämä