Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

”Seniorboende” har varit en mer bekant term i Soites område än gemenskapsboende, och det har fungerat på ett likadant sätt som gemenskapsboende i vårt område. Med gemenskapsboende avses tryggt och tillgängligt boende som ordnas av välfärdsområdet i enlighet med 21 § i socialvårdslagen som trädde i kraft 1.1.2023. Utöver egen bostad har klienten möjlighet att använda gemensamma lokaler. Vid gemenskapsboende beviljas nödvändiga tjänster som stödtjänster och/eller som hemvård utifrån en individuell bedömning av servicebehovet. En väsentlig del av gemenskapsboende är att ordna verksamhet som upprätthåller delaktighet och gemenskap.

Vi har skickat ett frågeformulär om gemenskapsboende per brev till personer som fyller 75 eller 80 år i år. Med frågeformuläret har vi skickat ett svarskuvert. Portot för det är betalt. Syftet med frågeformuläret är att kartlägga de behov äldre personer som bor i Mellersta Österbottens välfärdsområde har för närvarande och i framtiden gällande gemenskapsboende och den verksamhet som ordnas där. Vi utnyttjar de svar vi får i sin helhet i arbetet för att utveckla verksamhetsmodellen för gemenskapsboende. Utvecklingsarbetet är en del av Finlands program för hållbar tillväxt och RRF-projektet för hållbar tillväxt i Mellersta Österbotten.

Frågeformuläret kan besvaras till och med 5.11.2023. Vi hoppas på ett stort antal svar!

Mer information ges av:
Utvecklingskoordinator för gemenskapsboende Tanja Tikkakoski
tfn 040 804 3287/tanja.tikkakoski(a)soite.fi

Ta en titt också på dessa