Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soiten vastuullisuusohjelmassa on hyödynnetty YK:n agenda 2030 tavoitteita. Agenda sisältää 17 vastuullisuuden osa-aluetta, joista Soiten vastuullisuustyön ensimmäiselle ohjelmakaudelle on nostettu painopisteeksi:

  • Kestävät kaupungit ja yhteisöt
  • Ilmastoteot
  • Vastuullinen kuluttaminen

Nämä kolme painopistettä sisältävät erilaisia toimenpiteitä mm. johtamisen, hankintojen, rakentamisen, energiakulutuksen, jätteiden lajittelun ja materiaalikulutuksen osalta. Vastuullisuusohjelman toteuttamista ohjaa ja seuraa ohjausryhmä.

”Sosiaali- ja terveydenhuollon ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Sotessa kuluu suuria määriä energiaa ja materiaaleja, ja toiminta synnyttää suoria ja epäsuoria päästöjä. Sote kiihdyttää toiminnallaan ilmastonmuutosta kasvihuonekaasupäästöjen vuoksi. On erittäin tärkeää, että myös meillä Soitessa lähdetään tekemään konkreettisia toimenpiteitä ekologisen kestävyyden varmistamiseksi. Näin me mahdollistetaan myös tulevien sukupolvien mahdollisuus vastata omiin sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeisiin sekä turvataan paikallinen ja globaali ympäristö” toteaa johtajaylihoitaja Piia Kurikkala.

Soiten vastuullisuusohjelman keskittyessä erityisesti ympäristövastuuseen, jatkokehitystyönä tulevina vuosina tulee kuvata ja rakentaa myös sosiaalisen ja taloudellisen vastuullisuuden periaatteet. Soitessa vuonna 2020 laadittu yhdenvertaisuussuunnitelma ottaa kantaa sosiaalisen vastuullisuuden teemaan ja toimii erinomaisena lähtökohtana vastuullisuusohjelman teemojen laajentamiseen.

Vastuullisuusohjelma löytyy Soiten verkkosivuilta:

Katso myös nämä