Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I Soites ansvarsfullhetsprogram har man utnyttjat målen i FN:s agenda 2030. Agendan inbegriper 17 delområden i fråga om ansvarsfullhet. Av dessa har de följande lyfts fram som tyngdpunkter för den första programperioden i fråga om Soites ansvarsarbete:

  • Hållbara städer och samhällen
  • Klimatåtgärder
  • Ansvarsfull konsumtion

Dessa tre tyngdpunkter inbegriper olika åtgärder bland annat i fråga om ledning, upphandling, byggande, energikonsumtion, avfallssortering och materialkonsumtion. Genomförandet av ansvarsfullhetsprogrammet styrs och följs upp av en styrgrupp.

”Social- och hälsovårdens miljöpåverkningar är betydande. Inom social- och hälsovården förbrukas stora mängder energi och material, och verksamheten producerar direkta och indirekta utsläpp. Social- och hälsovårdens verksamhet driver på klimatförändringen på grund av utsläpp av växthusgaser. Det är mycket viktigt att också vi i Soite börjar göra konkreta åtgärder för att säkerställa ekologisk hållbarhet. På det sättet gör vi det möjligt också för kommande generationer att svara mot sina egna social- och hälsovårdsbehov och tryggar den lokala och globala miljön”, konstaterar chefsöverskötare Piia Kurikkala.

Eftersom Soites ansvarsfullhetsprogram koncentrerar sig särskilt på miljöansvar, måste det som fortsatt utveckling under de kommande åren också beskrivas och byggas upp principerna för social och ekonomisk ansvarsfullhet. Likabehandlingsplanen som utarbetades i Soite år 2020 tar ställning till temat social ansvarsfullhet och fungerar som en utmärkt grund för utvidgning av temana som tas upp i ansvarsfullhetsprogrammet.

Ansvarsfullhetsprogrammet finns på Soites webbplats:

Ta en titt också på dessa