Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Soite 2030 –ohjelmassa korostuu kehittyvien etäpalveluiden sekä liikkuvien kotiin tuotavien palveluiden keinot, joilla vahvistetaan ja uudistetaan peruspalveluja ja tuodaan uusia palvelumuotoja myös erikoissairaanhoitoon. Ohjelman kirjaukset perustuvat aluevaltuuston hyväksymän strategian täytäntöönpanoon ja Soite 2030-ohjelmasta päättää aluehallitus.  

Soite 2030 -ohjelman valmistelutyössä on noussut esille myös kysymyksiä, jotka vaativat laajempaa selvitys- ja valmistelutyötä eikä näitä ole ollut mahdollista ratkaista nyt käsiteltävänä olevassa täytäntöönpano-ohjelmassa. Selvitystyön aikataulutavoitteena on tammikuu 2024.   

Jatkoselvitettäviä asioita ovat:

  • palvelutarvetta vastaava palvelurakenne tavoitteena, että asiakas ja potilas hoidetaan aina oikeassa paikassa (paikkamäärät ja sijainti: mm. erikoissairaanhoito ja YLE-vuodeosastot, yhteisöllinen asuminen, ympärivuorokautinen palveluasuminen sekä kotisairaala- ja kotihoitokapasiteetti)
  • palveluiden verkosto; tarkoituksenmukaiset palvelut ja palvelumuotoilu eri Soite-toimipisteissä
  • tekninen ja toiminnallinen toimitilatarkastelu

Soiten strategia perustuu uudistuvien työtapojen ja palvelumuotojen käyttöönottoon sekä peruspalveluiden ja matalankynnyksen palveluiden vahvistamiseen. Etäpalvelut ja liikkuvat palvelut muuttavat myös henkilöstön arkea. Palveluverkko- ja palvelurakennemuutos sisältää valmisteluun tulevia elementtejä, joiden vuoksi Soitessa aloitetaan muutosneuvottelut. Muutosneuvotteluilla ei tavoitella henkilöstön kokonaismäärän vähentämistä, irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia. Muutosneuvottelut käydään valmistelutyön rinnalla henkilöstöä osallistaen.

Koska osa Soite 2030 -ohjelmassa esitetyistä toimenpiteistä vaatii jatkoselvittelyä, tuodaan Soite 2030 -ohjelma päätöksentekoon kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen täytäntöönpano-ohjelma käsitellään aluehallituksessa 30.10.2023. Täydentävä osuus viedään alkuvuonna 2024 tarvittaessa myös aluevaltuuston käsiteltäväksi.

Katso myös nämä