Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan yksilöllistä tai yhteisöllistä kokemusta siitä, että kulttuuri ja taide lisäävät hyvinvointia tai ovat yhteydessä siihen. Taide ja kulttuuri ovat osa hyvää elämää, terveyden ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaista edistämistä sekä elinikäistä oppimista.

Mielenterveysongelmien haastaessa yhteiskuntaamme on hyvä huomioida, että kulttuuri ja taide näyttäytyvät yhtenä tärkeänä osana esimerkiksi lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyssä sekä osana ongelmien hoitoa ja käsittelyä. Ikääntyneiden osalta kulttuurilla ja taiteella on merkitystä myös toimintakyvyn vahvistamisessa ja kotona asumisen tukena.

Kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä kuntien, kulttuuritoimijoiden, maakuntaliiton ja hyvinvointialueen yhteistyö on keskeisessä roolissa. Hyvinvointialueen, kunnan ja kulttuuritoimijoiden yhteistyön toimivuus on tärkeää etenkin palveluiden yhdyspinnoilla. Hyvinvointialueen ja kulttuuritoimijan välille muodostuu yhdyspinta, kun hyvinvointialue esimerkiksi ostaa kulttuurihyvinvointitoimintaa tai ohjaa asiakkaan kulttuuritoimintaan.

Eri alueet ovat edistäneet kulttuurihyvinvointia hyvin eri tavoilla. Osassa kulttuurihyvinvoinnin edistämiseen on yhdessä sovitut rakenteet sekä tavoitteet ja yhteistyö on ollut jo pitkään sujuvaa, kun toisilla alueilla toiminta on vielä pirstaleista. Viime vuosien suuntaus on siihen, että alueet ovat lisänneet yhteiskehittämistä ja esimerkiksi kulttuurihyvinvointisuunnitelmien laatimista. Tähän on vaikuttanut osaltaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvät lakimuutokset sekä OKM:n että STM:n rahoitukset, joilla on tuettu kulttuurihyvinvoinnin edistämistä.

Alueen kulttuurihyvinvointisuunnitelma tulee määrittelemään sen, miten kulttuurihyvinvointia edistetään laajalla rintamalla koko alueella ja sen perusteella tehdään toimenpiteitä, joilla päästään suunnitelman tavoitteisiin.

Kehittämissuunnittelija (hyte)
Henri Nevalainen

Katso myös nämä