Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Kulturellt välbefinnande syftar på att individen eller samhället upplever att kultur och konst ökar välbefinnandet eller är kopplade till det. Konst och kultur är en del av ett gott liv, helhetsmässigt främjande av hälsa och välbefinnande samt livslångt lärande.

När vårt samhälle står inför utmaningar relaterade till psykiska hälsoproblem är det bra att notera att kultur och konst framstår som en viktig del i till exempel förebyggandet av psykiska problem hos barn och unga, samt en del av vården och hanteringen av problemen. För äldre är kultur och konst också viktigt för att stärka funktionsförmågan och stödja förmågan att bo kvar hemma.

I främjandet av kulturellt välbefinnande har samarbetet mellan kommuner, kulturaktörer, landskapsförbundet och välfärdsområdet en nyckelroll. Funktionaliteten i samarbetet mellan välfärdsområdet, kommunerna och kulturaktörer är viktigt, särskilt i tjänsternas kontaktytor. En kontaktyta bildas mellan välfärdsområdet och kulturaktören, när välfärdsområdet till exempel köper verksamhet för kulturellt välbefinnande eller hänvisar en kund till kulturverksamhet.

Olika regioner har främjat kulturellt välbefinnande på mycket olika sätt. I vissa områden har man avtalat om strukturer och mål för främjandet av kulturellt välbefinnande och samarbetet har fungerat smidigt under lång tid, medan verksamheten i andra områden fortfarande är splittrad. Trenden de senaste åren har varit att regionerna ökat den gemensamma utvecklingen och till exempel framtagandet av planer för kulturellt välbefinnande. Detta har delvis påverkats av de lagändringar som berör främjande av välbefinnande och hälsa, samt finansiering från undervisnings- och kulturministeriet och social- och hälsovårdsministeriet, som har stött främjandet av kulturellt välbefinnande.

Områdets plan för kulturellt välbefinnande ska definiera hur kulturellt välbefinnande främjas på bred front i hela området och utifrån det ska åtgärder vidtas för att uppnå planens mål.

Utvecklingsplanerare (främjande av välfärd och hälsa)

Henri Nevalainen

Ta en titt också på dessa