Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Keski-Pohjanmaalla on otettu käyttöön MARAK-toimintamalli (moniammatillinen riskien arviointikokous). Kyseessä on menetelmä parisuhteessa koetun vakavan väkivallan riskien arvioimiseksi ja uhrin auttamiseksi. Keski-Pohjanmaalla työtä ohjaa työryhmä, jonka jäseniin kuuluu Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten, Pohjanmaan poliisin, Keski-Pohjanmaan perheasiain neuvottelukeskuksen sekä Kokkolan ensi- ja turvakodin ja Rikosuhripäivystyksen ammattilaisia.

Tavoitteena on, että parisuhteessa vakavaa väkivaltaa kokenut uhri saa apua mahdollisimman helposti ja nopeasti. Lisäksi pyritään siihen, että uhrin parisuhteessa kokema väkivalta ja sen uhka loppuvat. Työryhmä laatii suunnitelman uhrin turvallisuuden parantamiseksi ja seuraa turvallisuussuunnitelman toteutumista.

MARAK-työryhmän apu on tarkoitettu henkilöille, jotka kokevat vakavaa väkivaltaa parisuhteessa tai elävät sen uhan alla. Parisuhteessa koettu väkivalta voi olla fyysistä, henkistä tai seksuaalista. Työryhmässä voidaan käsitellä myös kunniaväkivaltatapauksia. Väkivallan harjoittaja voi olla nykyinen tai entinen puoliso tai seurustelukumppani.

Asiakkaat ohjautuvat MARAK-työryhmän avun piiriin ammattilaisen tekemän riskiarvioinnin perusteella.

Katso myös nämä