Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Verksamhetsmodellen MARAK (moniammatillinen riskien arviointikokous, på svenska multiprofessionellt riskbedömningsmöte) har tagits i bruk i Mellersta Österbotten. Det är en metod för att bedöma den upplevda risken för grovt våld i en parrelation och hjälpa offret. I Mellersta Österbotten leds arbetet av en arbetsgrupp, vars medlemmar består av yrkesverksamma från Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite, Mellersta Österbottens polis, Mellersta Österbottens rådgivningscenter i familjefrågor, Karleby mödra- och skyddshem samt Brottsofferjouren.

Målet är att ett offer som upplevt grovt våld i en relation ska få hjälp så enkelt och snabbt som möjligt. Dessutom är syftet att få slut på det våld som offret upplever i relationen och hotet om det. Arbetsgruppen utarbetar en plan för att förbättra offrets säkerhet och övervakar genomförandet av säkerhetsplanen.

MARAK-arbetsgruppens hjälp är avsedd för personer som upplever grovt våld i en relation eller lever under hot om det. Våld som upplevs i ett förhållande kan vara fysiskt, psykiskt eller sexuellt. Arbetsgruppen kan också behandla fall av hedersvåld. Den som utövar våld kan vara en nuvarande eller tidigare partner eller dejtingpartner.

Klienter styrs till MARAK-arbetsgruppens hjälp baserat på en riskbedömning gjord av en yrkesperson.

Ta en titt också på dessa