Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Kuvassa kinestetiikkatutor Pekka Isosaari ja kinestetiikkatsemppari Taru Paavola avustavat kinestetiikkatsemppari Hanna Paavolaa pähkinäpallolla lattialta ylös.
 

Keväällä 2022 Kotiin-hankkeen työryhmissä tehtiin päätös, että Soitessa otetaan kinestetiikan suhteen ryhtiliike, sillä monet kinestetiikan keinot olivat kurssin käyneiltäkin jääneet hyödyntämättä. Näin ollen luotiin Kinestetiikkatsemppari-toimintamalli.

Kaikki kuntouttavat jaksohoitoyksiköt valitsivat työntekijöistään kinestetiikkatsempparin ja varatsempparin. Osa tsemppareista tarvitsi kinestetiikan peruskoulutuksen, osalla peruskoulutus oli jo käytynä. Toukokuussa 2023 joukko tsemppareita vahvisti osaamistaan kinestetiikan syventävällä kurssilla. Koulutuksen jälkeen tsempparit lähtivät Soiten oman kinestetiikkatutorin, Pekka Isosaaren, ohjauksessa jalkauttamaan tsempparimallia omiin yksiköihinsä.

Tutor on kiertänyt yksiköissä ohjaten ja opastaen tsemppareita vahvistaen heidän osaamistaan ja rohkaisten heitä käyttämään kinestetiikkaa arjen hoitotilanteisssa. Neljä kertaa vuodessa tsempparit kokoontuvat yhteen jaksohoitoyksiköihin keskustelemaan ja harjoittelemaan kinestetiikan toimintatapoja.

Kinestetiikka on myös omaishoitajien apuna

Alueen omaishoitajat ovat tuoneet esiin, että heillä olisi tarve yksilöllisempään ja säännöllisempään ohjaukseen kotona selviytymistä tukemaan. Kinestetiikkatyöpajoilla pyritään vastaamaan tähän tarpeeseen. Kesällä 2022 aloitettiin kinestetiikkatyöpajatoiminta yhteistyössä iäkkäiden palveluiden ja vammaispalveluiden kanssa omaishoitaja-hoidettava-pareille. Työpajoissa parit ovat saaneet yksilöllistä ohjausta juuri heidän arkeaan helpottaviin asioihin; esimerkiksi kävelyn ja ruokailun avustamiseen sekä läheisen avustamiseen siirtymisissä esimerkiksi istumaan nousussa vuoteen laidalle.

Syys-lokakuussa 2023 kaksi omais- ja perhehoidon terveydenhoitajaa kouluttautui kinestetiikan peruskurssilla. Terveydenhoitajat ovat tärkeä linkki omaishoitajan ja hoidettavan kotona selviytymisen tukemisessa, sillä kotikäyntejä tehdessään he pystyvät antamaan kinestetiikan keinoin välitöntä tukea omaishoitajalle.

Palaute kinestetiikkatyöpajoista on ollut hyvää.  Tähän mennessä on pidetty kahdeksan työpajaa. Yksi työpaja on vielä tulossa tämän vuoden puolella. Ensi kevään työpajat ja työpajojen tilat on sovittuna. Työnjako ja toimijoiden roolit omaishoitaja-hoidettava-parien kinestetiikkatyöpajoja silmällä pitäen on sovittu. Tämä tärkeäksi havaittu malli voi hyvin ja jää elämään hankkeen jälkeen.

Kotiin-hanke on toiminnassa tämän vuoden loppuun saakka. Kinestetiikan vakiinnuttaminen jaksohoitoyksiköiden arjen hoitotyön työkaluksi jatkuu. Suunnitelmia ja sopimuksia on tehty hankkeen jälkeistä aikaa silmällä pitäen.

Innokkaat ja kokeilunhaluiset kinestetiikkatsempparit ovat päässeet hyvin alkuun työssään ja auttavat omien yksiköidensä asiakkaita ja työntekijöitä. Kuntouttavien jaksohoitoyksiköiden esihenkilöt ovat olleet Kotiin-hankkeen alusta saakka mukana työryhmissä. Heidän tukensa kinestetiikan vakiinnuttamiseksi omiin yksiköihinsä on ensiarvoisen tärkeää. Jo nyt on havaittavissa, että kinestetiikan käyttö kuntouttavissa jaksohoitoyksiköissä on lisääntynyt!

Koko Soiten alueen hoitohenkilöstön osaamisen tueksi on kuvattu kinestetiikan perehdytysvideot syyskuussa 2023.

Jutun kirjoitti Kotiin-hankkeen hanketyöntekijä ja fysioterapeutti Niina Alatalo

Katso myös nämä