Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

På bilden hjälper kinestetiktutor Pekka Isosaari och kinestetikambassadör Taru Paavola kinestetikambassadör Hanna Paavola upp från golvet med hjälp av en jordnötsboll.

Våren 2022 togs i Kotiin-projektets arbetsgrupper ett beslut att man inom Soite skulle göra en ordentlig upprätning i fråga om kinestetik, då många kinestetiska metoder inte användes ens av de som gått kursen. Således skapades verksamhetsmodellen kinestiikkatsemppari.

Alla rehabiliterande intervallvårdsenheter valde ut en kinestetiikkatsemppari, dvs. en kinestetikambassadör, och en reservambassadör bland sina anställda. Några behövde grundutbildning i kinestetik, några hade redan genomgått grundutbildningen. I maj 2023 stärkte en grupp ambassadörer sina kunskaper med en fördjupningskurs i kinestetik. Efter utbildningen gick de för att implementera tsemppari-modellen i sina egna enheter under ledning av Soites egen kinestetiktutor, Pekka Isosaari.

Isosaari har rest runt på enheterna för att instruera och handleda ambassadörerna, stärka deras färdigheter och uppmuntra dem att använda kinestetik i vardagens vårdsituationer. Fyra gånger om året samlas ambassadörerna vid intervallvårdsenheterna för att diskutera och öva kinestetiska verksamhetsmodeller.

Kinestetik hjälper också närståendevårdare

Närståendevårdare i området har påpekat att de skulle behöva mer individualiserad och regelbunden handledning för att stödja förmågan att klara sig hemma. Kinestetikverkstäderna syftar till att möta detta behov. Sommaren 2022 startades i samarbete med tjänster för äldre och funktionshinderservicen en kinestetikworkshopverksamhet för par som består av närståendevårdare och vårdtagare. I workshoparna har paren fått individuell handledning angående saker som underlättar deras vardag; till exempel assistans med att gå och äta, och i att hjälpa den närstående vid förflyttningar, såsom att sitta upp på kanten av sängen.

I september-oktober 2023 gick två hälsovårdare från närstående- och familjevården grundkursen i kinestetik. Hälsovårdare är en viktig länk i att stödja närståendevårdarens och vårdtagarens förmåga att klara sig hemma, eftersom de när de gör hembesök kan ge omedelbart stöd till närståendevårdaren med hjälp av kinestetiska metoder.

Responsen från kinestetikworkshoparna har varit bra. Åtta workshopar har hållits hittills. Ytterligare en workshop kommer senare i år. Nästa vårs workshopar och lokalerna för dessa har avtalats. Arbetsfördelningen och aktörernas roller har avtalats med tanke på kinestetiska workshops för närståendevårdare och vårdtagar-par. Denna modell, som visat sig vara viktig, är livskraftig och kommer att leva vidare efter projektet.

Kotiin-projektet kommer att pågå till slutet av detta år. Etableringen av kinestetik som ett verktyg för det dagliga vårdarbetet på intervallvårdsenheter fortsätter. Planer och avtal har gjorts upp med tanke på tiden efter projektet.

De entusiastiska och försöksvilliga kinestetikambassadörerna har kommit igång bra i sitt arbete och hjälper kunder och anställda på sina egna enheter. Cheferna vid de rehabiliterande intervallvårdsenheterna har varit involverade i arbetsgrupperna sedan starten av Kotiin-projektet. Deras stöd för att etablera kinestetik i sina egna enheter är av största vikt. Redan nu kan man märka att användningen av kinestetik på rehabiliterande intervallvårdsenheter har ökat!

I september 2023 har inskolningsvideor i kinestetik filmats för att stödja kunnandet hos vårdpersonalen i hela Soite-området.

Artikeln skrevs av Niina Alatalo, projektarbetare och fysioterapeut från Kotiin-projektet

Ta en titt också på dessa