Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Työssäni ikääntyvien palveluohjaajana ohjasin asiakkaita kuntien, seurakuntien ja järjestöjen toimintaan mukaan. Koin sen erittäin hyödylliseksi ja tärkeäksi asiakkaalle. Huomasin, että osallistuminen hyvinvointia ja terveys (HYTE) -palveluihin tai toimintaan voi myös vähentää asiakkaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarvetta. Tästä huolimatta koin usein riittämättömyyttä ja osaamattomuutta asiakkaan ohjaamisessa hyvinvointia ja terveyttä edistävään toimintaan, josta asiakas olisi hyötynyt eniten. Asiakas ei useinkaan tarvinnut raskaita sotepalveluja, vaan yhteisön toiminta oli hänelle sopivampi vaihtoehto. Osalle asiakkaistani palvelut jäivät kuitenkin hajanaisiksi. He olisivat hyötyneet esimerkiksi kuntien, seurakunnan ja kuntien palveluista, joita en heille löytänyt. Lisäksi osa asiakkaistani olisi tarvinnut myös toisen henkilön tukea kodin ulkopuoliseen toimintaan osallistumiseen.

Järjestöjen, kuntien ja seurakuntien hyte-toiminta voi olla vaikeasti löydettävissä tai tieto eri toimijoiden toiminnasta on pirstoutuneena. Kyselyn (N= 221) perusteella hyvinvointialueemme sote-henkilöstöstä lähes puolet koki kuntien, järjestöjen sekä seurakuntien toiminnan löytämisen jokseenkin vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi. Kunnilla, seurakunnilla ja isoimmilla järjestötoimijoilla on usein omat kotisivut, mutta sote-ammattilaisena ei ole aikaa, eikä keinoja etsiä eri sivuilta asiakkailleen sopivaa toimintaa. Kaipasin verkossa olevaa digipalvelua, jonka avulla hyvinvointialueen, kuntien ja kolmannen sektorin hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ja toiminnot olisivat sekä ammattilaisten että asiakkaiden helposti löydettävissä. Hyvinvointialueen henkilöstölle toteutetun kyselyn perusteella myös suurin osa (68 % vastanneista) henkilöstöstämme haluaisi saada tietoa hyte-toiminnasta digitaaliselta alustalta.

Kaipasin verkossa olevaa digipalvelua, jonka avulla hyvinvointia ja terveyttä edistävät palvelut ja toiminnot olisivat helposti löydettävissä.

Työssäni kohtasin usein myös yksinäisiä, syrjäytyneitä tai syrjäytymisvaarassa olevia ihmisiä, jotka eivät välttämättä hyötyneet pelkästä ohjaamisesta hyte-palveluun, vaan he tarvitsisivat henkilökohtaista tukea kodin ulkopuoliseen palveluun tai toimintaan saattamiseen. Heidän kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa edistämisen avuksi olisin tarvinnut monialaisten palvelujen löytymistä helposti ja oikea-aikaisesti. Usein haastavassa elämäntilanteessa oleva ihminen ei ole kovin motivoitunut lähtemään kodin ulkopuoliseen toimintaan, ja pelkkä lähtemisen ajattelu voi aiheuttaa ahdistusta tai tuntua ylivoimaiselta niille, joiden voimavarat ovat erityisen vähissä. Osalle apua olisi ollut ”linkkihenkilöistä”, jotka etsivät ja saattavat asiakkaan omassa toimintaympäristössään olevaan toimintaan mukaan. Työssäni näin sen, kuinka tärkeää on ennaltaehkäistä ja puuttua asioihin, tarpeisiin ja ongelmiin ajoissa ennen kuin ne ovat kehittyneet liian pitkälle.

Olemme pilotoimassa vuoden 2024 aikana hyte-digialustaa sekä hyvinvointilähetemallia alueella.

Pääsin kehittämään näitä kahta tärkeää osiota Keski-Pohjanmaan RRF-hankkeeseen tämän vuoden alkupuolella. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukonseptissa on tavoitteena tuoda hyvinvointia tukeva toiminta helposti löydettäväksi. Kehittämistyössä keskitymme löytämään alueellemme sopivaa hyte-digialustaa sekä asiakas- ja palveluohjauksen mallia. Olemme pilotoimassa vuoden 2024 aikana hyte-digialustaa sekä hyvinvointilähetemallia alueella. Pilotoinnissa hyvinvointilähetteitä kirjoittavat terveydenhoitajat seniorineuvoloissa sekä omaishoitajien ja työttömien terveystarkastuksissa. Terveydenhoitajat voivat ohjata asiakkaan etenkin järjestöjen, kuntien ja seurakuntien hyte-toimintaan. Tarvittaessa asiakas saa rinnalleen koulutetun linkkihenkilön, joka tukee häntä löytämään toimintaa ja sellaisia palveluita, jotka lisäävät hänen hyvinvointiaan.

Hanketyöntekijä Sanna-Kaisa Göös
Hyte-palvelukonsepti

Katso myös nämä