Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

I mitt arbete som servicehandledare för äldre handledde jag kunder till att delta i kommuners, församlingars och organisationers verksamhet. Jag tyckte att det var väldigt användbart och viktigt för kunden. Jag märkte att deltagande i tjänster eller aktiviteter som främjar välfärd och hälsa (HYTE) också kan minska kundens behov av social- och hälsovårdstjänster. Trots detta upplevde jag ofta mig själv som otillräcklig och okunnig då det gällde att styra kunden till aktiviteter som främjar välfärd och hälsa, sådant som kunden skulle ha haft störst nytta av. Kunden behövde ofta inte tunga social- och hälsovårdstjänster, utan samhällets verksamhet var ett lämpligare alternativ för kunden. Men för en del av mina kunder förblev tjänsterna ändå splittrade. De skulle ha haft nytta av till exempel kommunernas och församlingarnas tjänster, som jag inte hittade åt dem. Dessutom skulle några av mina kunder också ha behövt stöd av en annan person för att delta i aktiviteter utanför hemmet.

Organisationers, kommuners och församlingars verksamhet för främjande av välfärd och hälsa kan vara svår att hitta eller så är informationen om olika aktörers verksamhet splittrad. Baserat på en enkät (N= 221) hade nästan hälften av social- och hälsovårdspersonalen i vårt välfärdsområde lite svårt eller mycket svårt att hitta kommuners, organisationers och församlingars verksamhet. Kommuner, församlingar och de största organisationerna har ofta egna hemsidor, men som social- och hälsovårdsanställd har man varken tid eller metoder för att söka på olika sidor efter aktiviteter som passar ens kunder. Jag saknade en digital tjänst på nätet som skulle göra det enkelt för både yrkespersoner och kunder att hitta välfärdsområdets, kommunernas och tredje sektorns tjänster och verksamhet som främjar välfärd och hälsa. Baserat på den undersökning som gjordes bland välfärdsområdets personal vill majoriteten (68 % av de som besvarade enkäten) av personalen även få information om verksamhet för främjande av välfärd och hälsa via en digital plattform.

Jag saknade en digital tjänst på nätet som skulle göra det enkelt att hitta tjänster och verksamhet som främjar välbefinnande och hälsa.

I mitt arbete mötte jag också ofta ensamma, marginaliserade personer eller personer i riskzonen för marginalisering, som inte nödvändigtvis skulle gagnas av att bara bli hänvisade till tjänster för främjande av hälsa och välfärd, utan skulle behöva personligt stöd för att komma med i en tjänst eller verksamhet utanför hemmet. För att hjälpa till att främja deras helhetsmässiga välbefinnande skulle jag ha behövt multidisciplinära tjänster som var lätta att hitta i rätt tid. Ofta är en person i en utmanande livssituation inte särskilt motiverad att bege sig utanför hemmet, och blotta tanken på att lämna hemmet kan orsaka oro eller kännas överväldigande för dem vars resurser är särskilt små. En del skulle ha haft hjälp av “länkpersoner” som söker upp och tar med kunden till aktiviteter i sin egen verksamhetsmiljö. I mitt arbete såg jag hur viktigt det är att förebygga och ingripa i frågor, behov och problem i tid innan de har utvecklats för långt.

Under 2024 piloterar vi den digitala plattformen för tjänster som främjer välfärd och hälsa, samt modellen för välfärdsremisser i område.

Jag fick möjlighet att utveckla dessa två viktiga sektioner för projektet RRF Mellersta Österbotten i början av detta år. Målet för servicekonceptet med att främja välfärd och hälsa är att göra verksamhet som stödjer välfärd lätta att hitta. I utvecklingsarbetet fokuserar vi på att hitta en digital plattform för denna verksamhet som passar vårt område, samt en modell för kund- och servicehandledning. Under 2024 piloterar vi den digitala plattformen samt välfärdsremissmodellen i regionen. Under pilotprojektet skrivs välfärdsremisser ut av hälsovårdare på seniorrådgivningar och vid hälsokontroller för närståendevårdare och arbetslösa. Hälsovårdare kan vägleda klienten särskilt till organisationers, kommuners och församlingars verksamhet för främjande av välfärd och hälsa. Kunden får vid behov sällskap av en utbildad länkperson som stödjer kunden i att hitta aktiviteter och tjänster som ökar kundens välfärd.


Projektarbetare Sanna-Kaisa Göös

Hyte-servicekonceptet

Ta en titt också på dessa