Siirry sisältöön
Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Väestön vanhenemisen ja elinajanodotteen nousun myötä kaatumisten määrien on ennustettu kasvavan. Kaatumisen ehkäisyn maailmanlaajuiset suositukset julkaistiin vuonna 2022, ja suositus painottaa iäkkään kaatumisriskin systemaattista kysymistä, riskitekijöiden tunnistamista sekä ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Seija Häggdahl Kotiin-hankkeesta kertoo, että Soitessa käyttöön otettavalla kaatumisen ehkäisyn toimintamallilla halutaan kiinnittää huomiota kaatumisen riskeihin ja lisätä tietoisuutta siitä, miten meistä jokainen voi omalla toiminnallaan ennaltaehkäistä kaatumista. Lisäksi tavoitteena on lisätä tietoa siitä mistä kaatumisen ehkäisyyn voi saada tukea ja neuvontaa. 

– Samalla tavalla kuin asiakaskohtaamisessa kysytään, että ”oletko syönyt” tai ”oletko nukkunut”, niin tästä lähtien kysytään myös ”oletko kaatunut”.Kaatumisia voidaan tehokkaasti ehkäistä, kun selvitetään kaatumisriskiä lisäävät tekijät ja ohjataan kiinnittämään huomiota näihin. Mikäli ikääntyneellä on kaatumispelkoa tai kaatumisia, hänet ohjataan perusterveydenhuollon ammattilaiselle kaatumisia aiheuttavien syiden selvittelyyn, Häggdahl toteaa.

Kaatumisia voidaan ehkäistä:

-Säilyttämällä sosiaaliset suhteet

-Liikkumalla säännöllisesti ja monipuolisesti

-Käyttämällä hyviä jalkineita ja liukuesteitä liukkailla

-Käyttämällä tarvittaessa apuvälineitä liikkumisen tukena

-Huolehtimalla kodin ja kotipihan turvallisuudesta

-Syömällä ja juomalla säännöllisesti ja monipuolisesti

-Välttämällä runsasta alkoholin käyttöä

-Huolehtimalla omasta terveydestä ja lääkityksen ajantasaisuudesta.

Katso myös nämä