Flytta dig till innehållet
Mellersta Österbottens välfärdsområde

Med den åldrande befolkningen och den ökade medellivslängden har antalet fall förutspåtts öka. Globala rekommendationer för förebyggande av fall publicerades 2022 och rekommendationen betonar att man systematiskt bör fråga äldre om deras fallrisk, identifiera riskfaktorer och vidta förebyggande åtgärder.

Seija Häggdahl från Kotiin-projektet säger att man med den fallförebyggande verksamhetsmodellen som ska implementeras i Soite vill uppmärksamma fallriskerna och öka medvetenheten om hur var och en av oss kan förebygga fall genom vårt eget agerande. Dessutom är målet att öka kunskapen om var man kan få stöd och råd för förebyggande av fall.

– På samma sätt som när man möter en kund och frågar “har du ätit?” eller “har du sovit?”, kommer man från och med nu också att fråga “har du ramlat?”. Fall kan effektivt förebyggas när faktorer som ökar risken för fall identifieras och man instruerar personalen i att uppmärksamma dem. Om en äldre person är rädd för att falla eller har fallit remitteras de till en yrkesperson inom primärvården för att ta reda på orsakerna till fall, säger Häggdahl.

Fall kan förebyggas genom att:

-Upprätthålla sociala relationer

-Röra på sig regelbundet och mångsidigt

-Använda bra skor och halkskydd när det är halt

-Vid behov använda hjälpmedel för att stödja rörelse

-Ta hand om hemmets och gårdens säkerhet

-Äta och dricka regelbundet och mångsidigt

-Undvika riklig alkoholkonsumtion

-Ta hand om din egen hälsa och se till att din medicinlista är uppdaterad

Ta en titt också på dessa